Naar inhoud
Gemeente Mol

Stedenband Kara Kara

Bekijk ook:

Wat?

Sinds mei 2007 heeft onze gemeente, naast de stedenband met Santo Tomas in Nicaragua, nog een stedenband met een gemeente in het Zuiden. Het gaat om de gemeente Kara Kara, gelegen in het Zuiden van Niger, Afrika.

Maar wat betekent dat eigenlijk een stedenband? In een stedenband engageren twee gemeenten zich om op een duurzame respectvolle wijze met elkaar samen te werken voor een langere (niet direct bepaalde) periode.

Door het uitwisselen van kennis, ervaringen en informatie willen we komen tot een beter bestuur, een betere kennis van elkaars problemen en een rechtvaardige oplossing voor de derde wereldproblematiek. De stedenband is geen doel op zich, maar een model, een manier om zowel het gemeentebestuur als de bevolking bewust te maken van de derde wereldproblematiek en de rol die zij op lokaal vlak kunnen vervullen. De stedenband is als het ware de kapstok waaraan de derde wereldproblematiek gehangen kan worden. Door de stedenband kunnen ingewikkelde problemen zeer concreet vertaald worden naar de dagdagelijkse problemen waarmee de mensen in de Derde Wereld geconfronteerd worden. De stedenband wijst ons ook op onze verantwoordelijkheid om samen de wereld voor iedereen leefbaarder te maken.

Alvorens iets dieper in te gaan op onze samenwerking met Kara Kara, willen we onze zustergemeente even kort aan je voorstellen.

Kara Kara is een uitgestrekte gemeente in het zuidwesten van Niger vlakbij de grens met Nigeria. Niger is een Afrikaans land dat ligt ten Zuiden van de Sahara. Het is volledig afgesloten van de zee. Het land heeft bijna geen natuurlijke rijkdommen en regelmatig wordt het geteisterd door droogtes of sprinkhanenplagen. Niger is dan ook één van de armste landen ter wereld.

De gemeente Kara Kara bestaat uit 50 kleine nederzettingen met als hoofdplaats het dorp Kara Kara zelf. Deze dorpjes liggen verspreid over een oppervlakte van 640 vierkante kilometer. Dit is ongeveer 6 keer onze gemeente.

Naar schatting telt Kara Kara 35 000 inwoners. In 2004 werden er voor het eerst gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het is ook pas op dat moment dat de gemeentegrenzen van Kara Kara definitief werden vastgelegd. Onze zusterstad ligt in de Sahelgordel, wat betekent dat het er het ganse jaar zeer warm is en er zeer weinig regen valt. Deze neerslag concentreert zich in een korte periode van het regenseizoen.

Door het warme klimaat en de nabijheid van de woestijn zijn de leefomstandigheden er zeer hard. De inwoners overleven dankzij de landbouw en de veeteelt. Pindanoten en gierst zijn de belangrijkste teelten en dus ook het belangrijkste voedsel. Kara Kara heeft een zeer jonge bevolking. Door een groot gebek aan medische voorzieningen en drinkbaar water, bedraagt de levensverwachting amper 46 jaar.

Zoals je hierboven kan lezen is het leven in onze zusterstad hard en moeilijk. Onze samenwerking is dan ook in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de levenssituatie van de mensen in Kara Kara. Samen is er een programma opgesteld waarin onze samenwerking voor de volgende zes jaar wordt vastgelegd. Centraal hierin staan:

  • het versterken van het gemeentebestuur door uitwisseling van kennis en informatie. Dit is geen eenvoudige taak. Er is immers totaal geen traditie op het vlak van gemeentelijke organisatie, gewoon omdat er nog maar sinds 2006 sprake is van gemeenten in Niger. Het is een zoektocht naar kennis en zelfontwikkeling.
  • Ondersteuning van vrouwengroepen. Duurzame ontwikkeling staat en valt met goed bestuur. Dit is zowel het geval voor een gemeentebestuur als voor groepen en organisaties die ijveren voor betere levensomstandigheden. Goed bestuur is niet enkel goed beheer van middelen, maar ook transparantie, inspraak en democratie. Daarom ondersteunen we momenteel 19 vrouwengroepen in de verschillende dorpen van Kara Kara. De vrouwen worden aangemoedigd om zelf initiatieven te nemen om hun groep te versterken. Op hun vraag worden er vormingen aangeboden rond goed beheer, nieuwe zaaitechnieken, betere methoden om de productie op het land te verhogen, enzoverder.
  • Ondersteuning van een jongerenwerking. Voor de jongeren zijn er bijna geen voorzieningen, niet op het vlak van ontspanning, niet op het vlak van vorming en opleiding. Daarom willen we voor hen een kleine ontmoetingsruimte opbouwen.
  • Een laatste meer symbolisch, maar daarom niet minder belangrijk project, is het geboortebos. Voor elk Mols kindje dat geboren wordt, wordt er een boompje geplant in Kara Kara. Het planten en onderhouden van de boompjes gebeurt door de leerlingen van de lagere schooltjes in Kara Kara. Als tegenprestatie ondersteunen we de lagere schooltjes met schoolmateriaal.

In onze gemeente wordt de stedenband ondersteund door een groep van vrijwilligers die zich verenigd hebben in het Kara Karacomité. De gemeente zelf voorziet ook een aparte subsidie voor de stedenband en dankzij een samenwerking met de Vlaamse overheid, ontvangen we ook steun voor het programma in Kara Kara. Zelf organiseert het Kara Karacomité in samenwerking met het gemeentebestuur ook een aantal actviteiten om geld in het laatje te krijgen. Meer info vind je ook op www.karamol.be

Het Kara Karacomité komt elke eerste zaterdag van de maand om 10 uur samen in het wereldhuis, Santo Tomasplein 1. Op deze vergaderingen worden de activiteiten voorbereid, de post uit en naar Kara Kara besproken, informatie uitgewisseld over Niger, …

Voor wie?

De stedenband is bedoeld om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de derde wereldproblematiek. Het is een boeiende manier om samen met de mensen in Kara Kara op zoek te gaan naar oplossingen voor de vele problemen waar ze dagdagelijks mee te maken krijgen. Via die problemen worden we geconfronteerd met de vaak onrechtvaardige verdeling van de welvaart en leren we op lokaal vlak kleine, maar vaak belangrijke oplossingen aan te brengen. Heb je interesse om mee te werken twijfel dan niet en neem contact op met de dienst ontwikkelingssamenwerking. Iedereen is welkom.

Voorwaarden?

Zijn er voorwaarden verbonden aan het meewerken aan de stedenband? Nee, of toch wel, er is één voorwaarde, met een open geest in de wereld staan. Open staan voor andere culturen, andere landen, andere mensen.