Naar inhoud
Gemeente Mol

Stedenband Kara Kara

Bekijk ook:

Wat?

Sinds mei 2007 heeft onze gemeente, naast de stedenband met Santo Tomás in Nicaragua, nog een tweede stedenband. Het gaat om de gemeente Kara Kara, gelegen in het Zuiden van Niger, Afrika.

Maar wat betekent dat eigenlijk een stedenband? In een stedenband engageren twee gemeenten zich om op een duurzame respectvolle wijze met elkaar samen te werken voor een langere (niet direct bepaalde) periode.

Door het uitwisselen van kennis, ervaringen en informatie willen we komen tot een beter bestuur, een betere kennis van elkaars problemen en een rechtvaardiger wereldsysteem. De stedenband is geen doel op zich, maar een model, een manier om zowel het gemeentebestuur als de bevolking bewust te maken van mondiale verhoudingen en de rol die zij op lokaal vlak kunnen vervullen. De stedenband is als het ware de kapstok waaraan het gemeentelijk mondiaal beleid gehangen kan worden. Door de stedenband kunnen ingewikkelde problemen zeer concreet vertaald worden naar de dagdagelijkse problemen waarmee de mensen geconfronteerd worden. De stedenband wijst ons ook op onze verantwoordelijkheid om samen de wereld voor iedereen leefbaarder te maken.

Alvorens iets dieper in te gaan op onze samenwerking met Kara Kara, willen we onze zustergemeente even kort aan je voorstellen.

Kara Kara is een uitgestrekte gemeente in het zuidwesten van Niger vlakbij de grens met Nigeria. Niger is een Afrikaans land dat ligt ten Zuiden van de Sahara. Het is volledig afgesloten van de zee. Het land heeft bijna geen natuurlijke rijkdommen en wordt regelmatig geteisterd door droogte of sprinkhanenplagen maar ook door geweld. Niger is helaas één van de armste landen ter wereld.

De gemeente Kara Kara bestaat uit 50 kleine nederzettingen met als hoofdplaats het dorp Kara Kara zelf en telt ongeveer 56.000 inwoners (2019). Deze dorpjes liggen verspreid over een oppervlakte van 640 vierkante kilometer. Dit is ongeveer 6 keer onze gemeente. In 2004 werden er voor het eerst gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het is ook pas op dat moment dat de gemeentegrenzen van Kara Kara definitief werden vastgelegd.

Onze zusterstad ligt in de Sahelgordel, wat betekent dat het er het ganse jaar zeer warm is en er zeer weinig regen valt. Deze neerslag concentreert zich in een korte periode van het regenseizoen. Door het warme klimaat en de nabijheid van de woestijn zijn de leefomstandigheden er niet gemakkelijk. De inwoners overleven dankzij de landbouw en de veeteelt. Pindanoten en gierst zijn de belangrijkste teelten en dus ook het belangrijkste voedsel. Kara Kara heeft een jonge bevolking, de levensverwachting is 62 jaar. Er zijn nog veel uitdagingen op vlak van medische zorg en drinkwatervoorziening.

Onze samenwerking is in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de levenssituatie van de mensen in Kara Kara. In overleg is er een programma opgesteld waarin onze samenwerking voor de volgende jaren wordt vastgelegd. Centraal hierin staan:

  • Goed bestuur - Het versterken van het gemeentebestuur door uitwisseling van kennis en informatie. Dit is geen eenvoudige taak. Er is immers totaal geen traditie op het vlak van gemeentelijke organisatie, gewoon omdat er nog maar sinds 2006 sprake is van gemeenten in Niger. Het is een zoektocht naar kennis en zelfontwikkeling.
  • Vrouwen - Ondersteuning van vrouwengroepen. Duurzame ontwikkeling staat en valt met goed bestuur. Dit geldt ook voor groepen en organisaties die ijveren voor betere levensomstandigheden. Goed bestuur is niet enkel goed beheer van middelen, maar ook transparantie, inspraak en democratie. Daarom ondersteunen we momenteel 19 vrouwengroepen in de verschillende dorpen van Kara Kara. De vrouwen worden aangemoedigd om zelf initiatieven te nemen om hun groep te versterken. Op hun vraag worden er vormingen aangeboden rond goed beheer, nieuwe zaaitechnieken, betere methoden om de productie op het land te verhogen, enzoverder.
  • Jongeren - Ondersteuning van een jongerenwerking. Voor de jongeren zijn er bijna geen voorzieningen, niet op het vlak van ontspanning, niet op het vlak van vorming en opleiding. Daarom willen we voor hen een kleine ontmoetingsruimte bouwen, sport faciliteren en inzetten op praktische opleiding.
  • Opleiding - We ondersteunen enkele schooltjes via infrastructuur, moestuintjes en geitjes. Op deze manier leren de leerlingen belangrijke competenties rond voedselvoorziening, hebben ze groenten en inkomsten (van de verkoop). Ook specifieke doelgroepen ondersteunen we in hun wens naar opleiding. Zo ontvangen heel wat vrouwen lessen alfabetisering en kunnen jongeren een vak aanleren in de naaiateliers.
  • Gezondheidszorg - Er zijn heel wat uitdagingen op vlak van gezondheidszorg en daarom organiseren we elk jaar een ‘consultation foraine’. Dit is een rondtrekkende ‘gezondheidskaravaan’ waar mensen gratis op consult kunnen komen en ook gratis (beperkt) medische zorg en medicijnen krijgen. Dit is gericht op de allerarmste bevolking die zich anders niet zou laten verzorgen. Ook werken we samen met de lokale gezondheidsposten (cases de santé) en voorzien hen bijvoorbeeld van zonnepanelen. We lobbyen ook op lokaal én Belgisch politiek niveau voor verbetering van de Nigerese gezondheidszorg.
  • Water - Via steun van de Vlaamse overheid, Pidpa en verschillende Molse partners zetten we al vele jaren in op drinkwatervoorziening. Tientallen dorpen in Kara Kara werden voorzien van een watertoren en kraantjes en ook scholen kregen drinkwater en toiletten.

In onze gemeente wordt de stedenband ondersteund door een groep van vrijwilligers die zich verenigd hebben in het Kara Karacomité. De gemeente zelf voorziet ook een aparte subsidie voor de stedenband. Zelf organiseert het Kara Karacomité in samenwerking met het gemeentebestuur ook een aantal activiteiten om geld in het laatje te krijgen. Meer info vind je ook op www.karamol.be

Het Kara Karacomité komt elke eerste zaterdag van de maand om 10 uur samen in het wereldhuis, Santo Tomásplein 1 (onder voorbehoud van de maatregelen in de strijd tegen Covid-19). Op deze vergaderingen worden de activiteiten voorbereid, de post uit en naar Kara Kara besproken, informatie uitgewisseld over Niger,…

Voor wie?

Heb je interesse om mee te werken, twijfel dan niet en neem contact op met de dienst samenlevingsopbouw of kom eens langs op de vergadering of één van de activiteiten. Iedereen is welkom.