Naar inhoud
Gemeente Mol

Klasbezoeken

Wat?

Eén van de belangrijkste opdrachten van het gemeentelijk mondiaal beleid is het informeren van de bevolking over internationale samenwerking en solidariteit en rechtvaardigheid. Hiervoor worden allerlei initiatieven genomen zoals de uitgave van brochures en nieuwsbrieven, organisatie van activiteiten, film, klasbezoeken,…

Deze klasbezoeken kunnen doorgaan in het wereldhuis, op het Santo Tomásplein, of in de school zelf. Dit eerste heeft het voordeel dat ook de wereldwinkel bezocht kan worden. Je mag rekenen dat een klasbezoek ongeveer één of twee lesuren in beslag neemt, al naargelang de inhoud en de plaats (voor het wereldhuis reken je best een totaal van twee uur). Het is mogelijk om in gezamenlijk overleg de duur langer of korter te maken.

Verschillende onderwerpen kunnen worden behandeld in een klasbezoek. Dit wordt in samenspraak met de leerkracht bepaald.

  • internationale samenwerking en solidariteit (algemeen en in Mol)
  • de Molse stedenbanden met Kara Kara (Niger) en Santo Tomás (Nicaragua)
  • eerlijke handel/Fairtrade (ook lokale voeding)
  • de werking van de wereldwinkel en haar vrijwilligers
  • duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
  • of een combinatie van bovenstaande

Voor een klasbezoek maken we gebruik van film, PowerPointpresentaties en, eventueel, een rondleiding door de wereldwinkel. Dit kan ook worden aangevuld met getuigenissen van vrijwilligers.

Zowel voor de lagere scholen als voor de middelbare scholen beschikken we over aangepaste klasbezoeken.

Voor wie?

Alle Molse lagere scholen en middelbare scholen (ASO, BSO, TSO, BuSO) kunnen klasbezoeken aanvragen. 

Voor klasbezoeken in het wereldhuis kunnen er maximum 25 leerlingen + leerkracht ontvangen worden.

Voorwaarden?

Buiten een maximum van 25 leerlingen per klasbezoek zijn er geen specifieke voorwaarden.

Bij klasbezoeken in de scholen vragen we dat de school een laptop met internetverbinding, geluidsinstallatie en beamer ter beschikking stelt.

Hoe aanvragen?

  • Je neemt contact op met de dienst samenlevingsopbouw, Sociaal huis, Jakob Smitslaan 22, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be, 014 33 15 63.
  • Minimum drie weken vooraf (onder voorbehoud van beschikbaarheid)

Kostprijs?

Gratis