Naar inhoud
Gemeente Mol

Klasbezoeken

Wat?

Eén van de belangrijkste opdrachten van de dienst ontwikkelingssamenwerking is het informeren van de bevolking over de Derde Wereld en de derde wereldproblematiek. Hiervoor worden er allerlei initiatieven genomen zoals de uitgave van brochures, organisatie van voordrachten, film, schrijven van artikels voor de pers, klasbezoeken,…

Deze klasbezoeken kunnen doorgaan in het wereldhuis of in de school zelf. Dit eerste heeft het voordeel dat ook de wereldwinkel bezocht kan worden. Je mag rekenen dat een klasbezoek ongeveer twee lesuren in beslag neemt, zeker als je met de klas naar het wereldhuis komt. Het is mogelijk om in gezamenlijk overleg de duur langer of korter te maken.

Tijdens het bezoek worden de leerlingen wegwijs gemaakt in de derde wereldproblematiek en eerlijke handel. Hiervoor maken we gebruik van film, powerpointpresentaties en, eventueel, een rondleiding door de wereldwinkel.

In samenspraak met de leerkracht kan er ook dieper ingegaan worden op meer specifieke derde wereldproblemen, op de werking van de wereldwinkels, de stedenbanden,… Zowel voor de lagere scholen als voor de middelbare scholen beschikken we over aangepaste klasbezoeken.

Voor wie?

Alle lagere scholen en middelbare scholen (ASO, BSO, TSO, BuSO) kunnen klasbezoeken aanvragen

Voorwaarden?

Buiten een maximum van 30 leerlingen per klasbezoek zijn er geen specifieke voorwaarden.

Bij klasbezoeken in de scholen vragen we dat de school een laptop, geluidsinstallatie en beamer ter beschikking stelt.

Hoe aanvragen?

  • Er zijn geen aanvraagformulieren voorzien. Je neemt gewoon contact op met de dienst ontwikkelingssamenwerking, Santo Tomasplein 1, dosmol@skynet.be, tel 014 32 08 90
  • Minimum twee weken vooraf.

Kostprijs?

Gratis.