Naar inhoud
Gemeente Mol

Stoma, dialyse of incontinentie, premie

Wat?

Een jaarlijkse financiële tegemoetkoming naar aanleiding van de verhoogde afvalfactuur.

Voor wie?

Voor elke stoma- of nierdialysepatiënt en voor mensen met chronische incontinentie.

Voorwaarden?

  • Het jaar voor de aanvraag had je minimum 100 kg restafval. Bij de eerste aanvraag wordt er geen rekening gehouden met de kilo’s restafval.
  • Je bevindt je in één van bovenstaande situaties. Wanneer je recht hebt op de premie omwille van chronische incontinentie, is er een bijkomende voorwaarde. De persoon waarvoor de aanvraag gedaan wordt, moet minimum 5 jaar oud zijn.
  • Bij de aanvraag voeg je een doktersattest toe.

Hoe aanvragen?

Aanvragen doe je door een aanvraagformulier op te halen bij de dienst seniorenplus.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

  1. Het aanvraagformulier laat je invullen door de behandelende geneesheer.
  2. De in- of aangevulde formulieren worden binnengebracht bij de dienst seniorenplus.