Naar inhoud
Gemeente Mol

Sondevoeding, dialyse, incontinentie of stoma, premie

Wat?

Een jaarlijkse financiële tegemoetkoming naar aanleiding van de verhoogde afvalfactuur.

Voor wie?

Voor elke stoma- of nierdialysepatiënt, voor mensen die afhankelijk zijn van sondevoeding en voor mensen met chronische incontinentie.

Voorwaarden?

  • Het jaar voor de aanvraag had je minimum 100 kg restafval. Bij de eerste aanvraag wordt er geen rekening gehouden met de kilo’s restafval.
  • Je bevindt je in één van bovenstaande situaties. Wanneer je recht hebt op de premie omwille van chronische incontinentie, is er een bijkomende voorwaarde. De persoon waarvoor de aanvraag gedaan wordt, moet minimum 5 jaar oud zijn.
  • Bij de aanvraag voeg je een doktersattest toe.Als de huisarts aangeeft dat de problematiek blijvend is, geldt dit attest voor de volgende aanvragen.

Hoe aanvragen?

Meld je aan bij de dienst seniorenplus. We helpen je graag bij de aanvraag.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

  1. Je kan het aanvraagformulier downloaden en ingevuld bezorgen aan de dienst seniorenplus. Voeg de desbetreffende attesten toe aan de aanvraag. Wij helpen je graag bij het invullen van de formulieren.
  2. De dienst seniorenplus onderzoekt de aanvraag. Indien je recht hebt op deze premie, wordt ze uitbetaald.