Naar inhoud
Gemeente Mol

Premie voor personen die lijden aan chronische incontinentie, dialysepatiënten, stomapatiënten en mensen die afhankelijk zijn van sondevoeding

Wat?

Een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van 75 euro naar aanleiding van de verhoogde afvalfactuur.

Voor wie?

Deze premie is bestemd voor personen die lijden aan chronische incontinentie, voor dialysepatiënten die thuis behandeld worden, voor stomapatiënten en voor mensen die afhankelijk zijn van sondevoeding.

Voorwaarden?

Algemene voorwaarden:

Het jaar voor de aanvraag gaf je minimum 100 kilogram restafval mee. Bij de eerste aanvraag wordt er geen rekening gehouden met de kilo’s restafval.

Voorwaarden afhankelijk van jouw zorgsituatie:

1. Personen die lijden aan chronische incontinentie

  • Je hebt recht op een incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden of een incontinentieforfait voor personen die niet afhankelijk zijn. Deze wordt uitbetaald door jouw ziekenfonds.
  • Je bent minimum 5 jaar oud.

2. Dialysepatiënten, stomapatiënten, personen die afhankelijk zijn van sondevoeding

  • Je wordt thuis verzorgd.
  • Bij de aanvraag voeg je een doktersattest waaruit de problematiek blijkt. Als jouw huisarts aangeeft dat de problematiek blijvend is, geldt dit attest ook voor de volgende aanvragen.

Hoe aanvragen?

Meld je aan bij de dienst seniorenplus. We helpen je graag bij de aanvraag.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

  1. Je kan het aanvraagformulier downloaden en ingevuld bezorgen aan de dienst seniorenplus. Voeg de desbetreffende attesten toe aan de aanvraag. Wij helpen je graag bij het invullen van de formulieren.
  2. De dienst seniorenplus onderzoekt de aanvraag. Indien je recht hebt op deze premie, wordt ze uitbetaald.