Naar inhoud
Gemeente Mol

Thuiszorgpremie voor kinderen en jongeren met een beperking

Wat?

Ouders die een kind met een handicap opvoeden kunnen de thuiszorgpremie voor kinderen en jongeren met een beperking ontvangen. Als je niet de ouder bent van het kind dat je opvoedt en verzorgt, heb je ook recht op deze toelage.

De toelage bedraagt 125 euro per jaar voor een kind met een beperking dat thuis wordt opgevoed of 100 euro per jaar als het kind naar school gaat (intern of extern). De toelage wordt verdubbeld voor de gezinnen die het bewijs leveren dat het netto-belastbaar inkomen van het voorgaand aanslagjaar niet hoger is dan het bedrag dat het OCMW hanteert voor het berekenen van de onderhoudsplicht. Namelijk € 23.825,22 /jaar bruto te vermeerderen met € 3.335,53 /jaar bruto per persoon ten laste voor een aanvraag in 2020.

Voor wie?

Ouders van kinderen met een beperking.

Voorwaarden?

  1. De leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben op 1 januari van het aanvraagjaar.
  2. Jouw gezin is op 1 januari van het aanvraagjaar in Mol gedomicilieerd.
  3. De ondersteuningsbehoefte van jouw kind werd vastgesteld door een arts. Je kan een attest voorleggen van minstens 4 punten in pijler 1 of minstens 6 punten in het totaal. Een attest waaruit blijkt dat je kind een beperking heeft van +66% komt ook in aanmerking.
  4. Je ontvangt voor jouw kind de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op 1 januari van het aanvraagjaar.

Indien je voldoet aan de voorwaarden van de thuiszorgpremie voor zwaar zorgbehoevenden, kan je deze premie aanvragen. Je kan beide aanvragen niet cumuleren.

Hoe aanvragen?

Je doet een aanvraag bij de dienst seniorenplus.

Breng een attest mee waaruit de ondersteuningsbehoefte en uitbetaling van de zorgtoeslag voor kinderen en jongeren met een specifieke ondersteuningsbehoefte blijkt. Dit attest wordt afgeleverd door het kinderbijslagfonds of de FOD Sociale Zekerheid. Breng ook een kopie van je aanslagbiljet mee met de inkomsten van 2 jaar terug. Voor een aanvraag in 2020 breng je het aanslagbiljet van 2019, inkomsten 2018 mee.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

  1. Je kan het aanvraagformulier downloaden en ingevuld bezorgen aan de dienst seniorenplus. Voeg de desbetreffende attesten toe aan de aanvraag. Wij helpen je graag bij het invullen van de formulieren.
  2. De dienst seniorenplus onderzoekt de aanvraag. Indien je recht hebt op deze premie, wordt ze uitbetaald.