Naar inhoud
Gemeente Mol

Sociaal pedagogische toelage

Wat?

Ouders die een kind met een handicap opvoeden kunnen de sociaal-pedagogische toelage ontvangen. Als je niet de ouder bent van het kind dat je opvoedt en verzorgt, heb je ook recht op deze toelage.

Voor wie?

Kinderen met een handicap.

Voorwaarden?

  1. De leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben op 1 januari van het aanvraagjaar.
  2. Op 1 januari in onze gemeente wonen.
  3. Een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid hebben van minstens 66 procent of minstens 4 punten behalen in pijler 1 van de nieuwe kinderbijslagregeling.
  4. Recht hebben op verhoogde kinderbijslag op 1 januari van het aanslagjaar

Hoe aanvragen?

Je doet een aanvraag bij de dienst seniorenplus.

Breng een attest van invaliditeit mee, afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid of een attest van het kinderbijslagfonds waaruit het recht op verhoogde kinderbijslag en de graad van zelfredzaamheidsproblemen blijken. Breng ook een kopie van je aanslagbiljet mee met de inkomsten van 2 jaar terug. Voor een aanvraag in 2018 breng je het aanslagbiljet van 2017, inkomsten 2016 mee.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

  1. Je kan het aanvraagformulier downloaden en ingevuld bezorgen aan de dienst seniorenplus. Voeg de desbetreffende attesten toe aan de aanvraag. Wij helpen je graag bij het invullen van de formulieren.
  2. De dienst seniorenplus onderzoekt de aanvraag. Indien je recht hebt op deze premie, wordt ze uitbetaald.