Naar inhoud
Gemeente Mol

Sociaal pedagogische toelage

Wat?

Ouders die een kind met een handicap opvoeden kunnen de sociaal-pedagogische toelage ontvangen. Als je niet de ouder bent van het kind dat je opvoedt en verzorgt, heb je ook recht op deze toelage.

Voor wie?

Kinderen met een handicap.

Voorwaarden?

  1. De leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben op 1 januari van het dienstjaar.
  2. Op 1 januari in onze gemeente wonen.
  3. Een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid hebben van minstens 66 procent of minstens 4 punten behalen in pijler 1 van de nieuwe kinderbijslagregeling.
  4. Recht hebben op verhoogde kinderbijslag op 1 januari van het dienstjaar

Hoe aanvragen?

Je aanvraag wordt ingediend door de dienst seniorenplus.

Breng een attest van invaliditeit mee, afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid of een attest van het kinderbijslagfonds waaruit het recht op verhoogde kinderbijslag en de graad van zelfredzaamheidsproblemen blijken. Je moet ook een recent strookje (betaalbewijs) van de kinderbijslag meebrengen.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

  1. Je dient je aanvraag in bij de dienst seniorenplus.
  2. De toelage wordt uitbetaald voor september.
  3. De aanvraag wordt jaarlijks hernieuwd.