Naar inhoud
Gemeente Mol

Pensioenaanvraag

Wat?

Een rustpensioen is een maandelijkse uitkering die je ontvangt bij je op pensioenstelling. Er bestaan verschillende stelsels afhankelijk van hoe je tewerkgesteld was tijdens je beroepsloopbaan (werknemer en/of zelfstandige en/of ambtenaar). Een rustpensioen moet je zelf aanvragen indien je voor of na je 65ste op pensioen wenst te gaan.

Voor wie?

Voor alle mensen die gewerkt hebben als loontrekkende en/of zelfstandige en/of ambtenaar in binnen- of buitenland.

Voorwaarden?

Je hebt een bepaalde leeftijdsgrens en/of voldoende loopbaanjaren bereikt. De voorwaarden (leeftijd, bedrag, berekening, …) verschillen sterk naargelang het stelsel of combinatie van stelsels waarin je werkzaam was.

Je kan jouw dossier raadplegen via www.mypension.be.

Je hebt een identiteitskaartlezer nodig en dient jouw pincode te kennen.

Hoe aanvragen?

Je start een aanvraag op via www.mypension.be. Je kan ook terecht bij de dienst seniorenplus, een pensioenpunt van de federale pensioendienst of de pensioendienst van jouw ziekenfonds. Zij helpen je bij de aanvraag. Een aanvraag doe je binnen de 12 maanden voor je gewenste pensioendatum.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

  1. Bij je aanvraag ontvang je een bewijs van aanvraag.
  2. Voor de ontbrekende tijdspannes ontvang je een inlichtingenformulier voor bijkomende informatie.
  3. Je maakt een afspraak bij de dienst seniorenplus. Zij helpen je graag verder bij het invullen van de inlichtingenformulieren.
  4. Vanaf het moment dat je dossier is afgerond, krijg je het berekende pensioenbedrag ter kennisgeving.

Meer info

Bij een pensioenpunt kan je met jouw vragen terecht over het werknemers en/of zelfstandige pensioen. Een expert van de pensioendiensten staat je te woord. Je kan via de website nagaan waar en wanneer het volgende pensioenpunt doorgaat.

In Mol gaat elke derde dinsdag van de maand een pensioenpunt door (Let op: door Corona vindt er in 2020 geen zitdag plaats):

  • Voor zelfstandigen van 9 tot 11.30 uur
  • Voor werknemers van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot 15.30 uur

Locatie pensioenpunt: Dienst seniorenplus, Jakob Smitslaan 28, 2400 Mol
Deze uren kunnen afwijken. Doe steeds navraag bij de dienst seniorenplus of raadpleeg de website van de pensioendiensten.

Federale pensioendienst (FPD): Zuidertoren, 1060 Brussel, 1765 (gratis telefoonnummer), https://www.sfpd.fgov.be/nl

Regionaal kantoor werknemers- en ambtenarenpensioen: Renier Sniedersstraat 2-4, 2300 Turnhout, 014 44 87 70, turnhout@rvp.fgov.be 

Provinciaal kantoor zelfstandig pensioen: Oudaan 8-10, 2000 Antwerpen, 03 224 46 11, info-antwerpen@rsvz-inasti.fgov.be