Naar inhoud
Gemeente Mol

Pensioen, overlevingspensioen

Wat?

Een overlevingspensioen is een maandelijkse uitkering die je ontvangt na het overlijden van je echtgenoot of echtgenote. Dit pensioen mag onder bepaalde voorwaarden gecumuleerd worden met een eigen inkomen.

Voor wie?

Voor elke weduwe of weduwnaar die na het overlijden van de partner niet hertrouwd is.

Voorwaarden?

  • Je kan het overlevingspensioen steeds aanvragen. Je doet de aanvraag wel best binnen het jaar na het overlijden van je partner.
  • Je hebt de minimale leeftijd bereikt. Deze leeftijd wordt stelselmatig opgetrokken. Doe voor jouw situatie navraag bij de pensioendienst. 
  • Het overlijden vindt minstens een jaar na het huwelijk plaats. In volgende situaties is deze voorwaarde niet van toepassing:
   - tijdens het huwelijk is een kind geboren;
   - het overlijden is een gevolg van een ongeval dat plaatsvond na de huwelijksdatum;
   - er is een kind ten laste waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving;
   - voor het huwelijk was er een periode van wettelijke samenwoonst: de som van de aansluitende periodes (periode van wettelijke samenwoonst + periode van het huwelijk) is minstens 12 maanden (één jaar).

Wanneer je niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde kan je een overgangsuitkering krijgen gedurende 12 maanden (zonder kinderlast) of 24 maanden met kinderlast).

Hoe aanvragen?

Binnen het jaar na het overlijden van je partner doe je zelf een aanvraag bij de pensioendienst. De dienst seniorenplus kan je bij de aanvraag helpen. Hiervoor moet je enkel je identiteitskaart en pincode meebrengen.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

 1. Start de aanvraag op via de webapplicatie www.mypension.be of ga langs bij de pensioendienst of de dienst seniorenplus. Zij helpen graag bij je aanvraag. Bij je pensioenaanvraag ontvang je een bewijs van die aanvraag.
 2. Voor de ontbrekende tijdspannes ontvang je een inlichtingenformulier voor bijkomende informatie. Bezorg het inlichtingenformulier ingevuld aan de pensioendienst. Indien je ondersteuning wenst bij het invullen, maak je een afspraak bij de dienst seniorenplus.
 3. Vanaf het moment dat je dossier is afgerond, krijg je het berekende pensioenbedrag ter kennisgeving.

Meer info

Bij een pensioenpunt kan je met jouw vragen terecht over het werknemers en/of zelfstandige pensioen. Een expert van de pensioendiensten staat je te woord. Ja kan via de website nagaan waar en wanneer het volgende pensioenpunt doorgaat. Maak een afspraak bij een pensioenpunt via het gratis telefoonnummer 1765.

Federale pensioendienst (FPD): Zuidertoren, 1060 Brussel, 1765 (gratis telefoonnummer), https://www.sfpd.fgov.be/nl

Regionaal kantoor werknemers- en ambtenarenpensioen: Renier Sniedersstraat 2-4, 2300 Turnhout, 014 44 87 70, turnhout@rvp.fgov.be

Provinciaal kantoor zelfstandig pensioen: Oudaan 8-10, 2000 Antwerpen, 03 224 46 11, info-antwerpen@rsvz-inasti.fgov.be