Naar inhoud
Gemeente Mol

Pensioen, overlevingspensioen

Wat?

Een overlevingspensioen is een maandelijkse uitkering die je ontvangt na het overlijden van je echtgenoot of echtgenote. Dit pensioen mag onder bepaalde voorwaarden gecumuleerd worden met een eigen inkomen.

Voor wie?

Voor elke weduwe of weduwnaar die na het overlijden van de partner niet hertrouwd is.

Voorwaarden?

  • Je vraagt de uitkering aan binnen het jaar na het overlijden van je partner.
  • Je hebt de minimale leeftijd bereikt (45 jaar en 6 maanden).
  • Het overlijden vindt minstens een jaar na het huwelijk plaats. In volgende situaties is deze voorwaarde niet van toepassing:
   - tijdens het huwelijk is een kind geboren;
   - het overlijden is een gevolg van een ongeval dat plaatsvond na de huwelijksdatum;
   - er is een kind ten laste waarvoor een van de echtgenoten kinderbijslag ontving;
   - voor het huwelijk was er een periode van wettelijke samenwoonst: de som van de aansluitende periodes (periode van wettelijke samenwoonst + periode van het huwelijk) is minstens 12 maanden (één jaar).

Wanneer je niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde kan je een overgangsuitkering krijgen gedurende 12 maanden (zonder kinderlast) of 24 maanden met kinderlast).

Hoe aanvragen?

Binnen het jaar na het overlijden van je partner doe je zelf een aanvraag bij de dienst seniorenplus. Hiervoor moet je enkel je identiteitskaart meebrengen.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

 1. Bij je pensioenaanvraag ontvang je een bewijs van die aanvraag.
 2. Voor de ontbrekende tijdspannes ontvang je een inlichtingenformulier voor bijkomende informatie.
 3. Je maakt een afspraak bij de dienst seniorenplus. Wij helpen je graag verder bij het invullen van de inlichtingenformulieren.
 4. Vanaf het moment dat je dossier is afgerond, krijg je het berekende pensioenbedrag ter kennisgeving.