Naar inhoud
Gemeente Mol

Pensioen, inkomensgarantie ouderen (IGO)

Wat?

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan senioren die niet over voldoende financiële middelen beschikken. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van jouw gezinssituatie en gezinsinkomen.

Voor wie?

Voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Voorwaarden?

Om te berekenen of je recht hebt op een aanvulling worden alle bestaansmiddelen in kaart gebracht. Daarnaast moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Je bent 65 jaar.
  • Je voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde.
  • Je hoofdverblijfplaats is in België.

Let op! Je mag per jaar maximum 29 al dan niet opeenvolgende dagen in het buitenland verblijven.

Hoe aanvragen?

Je kan zelf een aanvraag opstarten via mypension. Je hebt hiervoor een identiteitskaartlezer nodig en moet de pincode van jouw identiteitskaart kennen.

Je kan terecht bij de dienst seniorenplus voor ondersteuning. Breng bij voorkeur jouw identiteitskaart en pincode mee.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

  1. Start zelf een aanvraag op in my pension of ga langs bij de dienst seniorenplus. Je ontvangt een ontvangstbewijs van de aanvraag.
  2. Enkele dagen later ontvang je inlichtingenformulieren. Je kan deze invullen in mypension. Wanneer de aanvraag werd opgestart door een medewerker van dienst seniorenplus, ontvang je deze vragenlijst op papier. Bezorg deze formulieren ingevuld aan de pensioendienst.
    Je kan terecht bij de dienst seniorenplus voor ondersteuning bij het invullen en verzenden van de formulieren.
  3. Van zodra jouw dossier is afgerond, ontvang je een beslissingsbrief ter kennisgeving waarin je het berekende pensioenbedrag kan raadplegen.

Meer info

Bij een pensioenpunt kan je met jouw vragen terecht over het werknemers en/of zelfstandige pensioen. Een expert van de pensioendiensten staat je te woord. Ja kan via de website nagaan waar en wanneer het volgende pensioenpunt doorgaat. Maak een afspraak bij een pensioenpunt via het gratis telefoonnummer 1765.

Federale pensioendienst (FPD): Zuidertoren, 1060 Brussel, 1765 (gratis telefoonnummer), https://www.sfpd.fgov.be/nl

Regionaal kantoor werknemers- en ambtenarenpensioen: Renier Sniedersstraat 2-4, 2300 Turnhout, 014 44 87 70, turnhout@rvp.fgov.be

Provinciaal kantoor zelfstandig pensioen: Oudaan 8-10, 2000 Antwerpen, 03 224 46 11, info-antwerpen@rsvz-inasti.fgov.be