Naar inhoud
Gemeente Mol

Pensioen, inkomensgarantie ouderen (IGO)

Wat?

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Voor wie?

Om na te gaan of iemand recht heeft op de IGO, worden eerst alle bestaansmiddelen van de betrokkene en van de eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Je moet ook voldoen aan de voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats.

Voorwaarden?

Je bent 65 jaar.

Hoe aanvragen?

Meld je aan bij de dienst seniorenplus met je identiteitskaart. Je kan de aanvraag gelijktijdig doen met de aanvraag rustpensioen of eventueel nadien.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

  1. Bij je pensioenaanvraag ontvang je een bewijs van die aanvraag.
  2. Voor de ontbrekende tijdspannes ontvang je een inlichtingenformulier voor bijkomende informatie.
  3. Je maakt een afspraak bij de dienst seniorenplus. Wij helpen je graag verder bij het invullen van de inlichtingenformulieren.
  4. Vanaf het moment dat je dossier is afgerond, krijg je het berekende pensioenbedrag ter kennisgeving.

Bij het pensioenpunt kan je met jouw vragen terecht over het werknemers of zelfstandige pensioen. Een expert van de pensioendiensten staat je te woord. Het pensioenpunt gaat elke derde dinsdag van de maand door:

  • - voor zelfstandigen van 9 tot 11.30 ur
  • - voor werknemers van 9 tot 11.30 uur en van 13 tot 15.30 uur

Deze uren kunnen afwijken. Doe steeds navraag bij de dienst seniorenplus of raadpleeg de website van de pensioendiensten.

  • Locatie pensioenpunt: Dienst seniorenplus, Jakob Smitslaan 28, 2400 Mol
  • Federale pensioendienst (FPD: Zuidertoren, 1060 Brussel, 176 (gratis telefoonnummer)
  • Regionaal kantoor werknemers- en ambtenarenpensioen, Renier Sniedersstraat 2-4, 2300 Turnhout, 014 44 87 70, turnhout@rvp.fgov.be
  • Provinciaal kantoor zelfstandig pensioen:Ouddaan 8-10, 2000 Antwerpen, 03 224 46 11, info-antwerpen@rsvz-inasti.fgov.be