Naar inhoud
Gemeente Mol

Aktes verbeteren

Maak hier online je afspraak.

Wat?

Het is altijd mogelijk dat er een fout geslopen is in een akte. Het is mogelijk om ze te laten verbeteren.

Voor wie?

Als je twijfelt aan gegevens vermeld in een Belgische authentieke akte, neem dan contact op met onze dienst burgerlijke stand en vraag om dit na te kijken en eventueel een procedure tot rechtzetting te starten.

Kostprijs?

De informatie op onze dienst is gratis. De kosten van een vonnis bepaalt de familierechtbank.

Procedure?

Als uit andere authentieke akten of officiële attesten blijkt dat de fout een materiële misslag is, verbetert de ambtenaar van burgerlijke stand de fout zelf.

Een materiële misslag kan bijvoorbeeld zijn:

  • een tikfout in namen, voornamen en adressen
  • een verkeerde datum van geboorte of overlijden in een akte als uit een geboorte- of overlijdensattest een andere datum blijkt
  • een verkeerde huwelijksdatum
  • een verkeerde datum van opmaak van de akte

In de artikelen 33 tot 35 van het Burgerlijk Wetboek staat bepaald welke fouten de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf kan verbeteren.

Als de fout in de akte van burgerlijke stand geen materiële misslag is, verbetert de familierechtbank de akte via een gerechtelijke procedure.

Afhandeling?

Zo nodig moet je jouw identiteitskaart, reispaspoort, rijbewijs ook vernieuwen.