Naar inhoud
Gemeente Mol

Mantelzorg, premie

Wat?

De gemeentelijke mantelzorgpremie is een gemeentelijke financiële tegemoetkoming, uitgedrukt per zorgmaand, ter ondersteuning van de thuiszorg van een oudere met verminderde zelfredzaamheid.

Voor wie?

Voor iedere oudere die zwaar zorgbehoevend is en in een thuissituatie verblijft.

Voorwaarden?

  • De oudere moet minimaal 65 jaar zijn en zwaar zorgbehoevend.
  • De oudere moet het omnio-statuut hebben.
  • Maximum twee zorgbehoevenden kunnen, per adres, rechten openen.

Hoe aanvragen?

Aanvragen doe je door een aanvraagformulier op te halen bij de dienst seniorenplus.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Aan elke oudere die de thuiszorgpremie ontving, wordt in augustus van het volgend jaar een aanvraagformulier toegestuurd. Dit formulier moet ondertekend en teruggestuurd worden samen met een attest van de zorgkas en een attest van het ministerie van sociale voorzorg (minimum 12 punten).

Bij een eerste aanvraag of indien je nog niet over hoger vermelde attesten beschikt, wordt je zorgbehoevendheid  gemeten door de thuiszorgdienst.

De in- of aangevulde formulieren worden binnengebracht bij de dienst seniorenplus. De tussenkomst wordt berekend per zorgmaand met een jaarmaximum van 420 euro.