Naar inhoud
Gemeente Mol

Integratietegemoetkoming

Wat?

De integratietegemoetkoming is een maandelijkse toelage die je ontvangt om de extra kosten ten gevolge van je handicap op te vangen.

Voor wie?

Voor alle mensen met een handicap die jonger zijn dan 65 jaar en die, door hun verminderde zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben om zich te handhaven in het dagdagelijkse leven.

Voorwaarden?

  • Minimum 21 jaar zijn.
  • Jonger zijn dan 65 jaar.
  • Je hebt extra kosten ten gevolge van je handicap.
  • Jouw handicap is erkend door een arts van het FOD.
  • Het gezinsinkomen valt onder een bepaald grensbedrag.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Hoe aanvragen?

Jijzelf of je vertegenwoordiger doet een aanvraag bij de dienst seniorenplus. Hiervoor moet je enkel je rijksregisternummer meebrengen.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Bij je aanvraag ontvang je enkele bundels documenten die door je zelf en door je behandelende dokter moeten ingevuld worden. Na het inleveren van deze ingevulde documenten word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek in Turnhout of Lommel. De hele procedure neemt een achttal maanden in beslag.