Naar inhoud
Gemeente Mol

Integratietegemoetkoming

Wat?

De integratietegemoetkoming is een maandelijkse toelage die je ontvangt van de FOD Sociale zekerheid om de extra kosten ten gevolge van je beperking op te vangen.

Voor wie?

Voor alle mensen met een beperking die jonger zijn dan 65 jaar en die, door hun verminderde zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben om zich te handhaven in het dagdagelijkse leven.

Voorwaarden?

    • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
    • Je bent minimum 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
    • Je hebt extra kosten ten gevolge van je handicap.
    • Jouw handicap is erkend door een arts van het FOD.
    • Het gezinsinkomen valt onder een bepaald grensbedrag.

Hoe aanvragen?

Je kan de tegemoetkoming aanvragen vanaf de maand waarin je 20 jaar wordt. Jijzelf of je vertegenwoordiger doet een aanvraag bij de dienst seniorenplus. Hiervoor moet je enkel je rijksregisternummer en bankrekeningnummer meebrengen.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Meld je aan bij de dienst seniorenplus. Zij starten de procedure op via een elektronische  webapplicatie. Enkele vragen worden samen overlopen en elektronisch doorgestuurd. Nadien stuurt de FOD een elektronische vragenlijst naar je huisarts. Het kan zijn dat je uitgenodigd wordt voor een medisch onderzoek. De FOD Sociale zekerheid verwerkt de gegevens en bekijkt of je recht hebt op een tegemoetkoming en/of andere sociale of fiscale voordelen.

Het gratis nummer van de DG Personen met een handicap (0800 987 99) is beschikbaar tussen 8.30 en 12 uur.  Bekijk ook www.handicap.belgium.be

Zitdag FOD: elke 1e woensdag van de maand van 14 tot 15 uur op de dienst seniorenplus.