Naar inhoud
Gemeente Mol

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Wat?

De inkomensvervangende tegemoetkoming is een maandelijkse toelage die je ontvangt van de FOD Sociale zekerheid als je vanwege een beperking niet in de mogelijkheid bent om een gebruikelijk loon te verwerven. Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van jouw gezinssituatie en jouw gezinsinkomen.

Voor wie?

Voor alle mensen met een beperking die ouder zijn dan 21 jaar en jonger zijn dan 65 jaar. Ten gevolge van een beperking ben je niet in staat om - door de uitoefening van een beroep - een basisinkomen te verwerven.

Voorwaarden?

  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je bent minimum 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • Je verdienvermogen is met minimum 2/3de verminderd.
  • Jouw beperking is erkend door een arts van het FOD.
  • Het gezinsinkomen valt onder een bepaald grensbedrag.

Hoe aanvragen?

Je kan de tegemoetkoming aanvragen vanaf de maand waarin je 20 jaar wordt. Jijzelf of je vertegenwoordiger doet een aanvraag bij de FOD sociale zekerheid via myhandicap. Voor ondersteuning kan je jou richten tot de FOD sociale zekerheid, dienst seniorenplus of de dienst maatschappelijk werk van jouw ziekenfonds.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

 • 1) Je kan zelf een aanvraag opstarten via myhandicap. Je hebt een identiteitskaartlezer nodig en je moet jouw pincode kennen.
 • 2) Doorloop de digitale vragenlijst. Nadat deze verstuurd is, ontvangt jouw huisarts een elektronische vragenlijst.
 • 3) De twee vragenlijsten en bijkomende verslagen worden bekeken door een arts van de FOD sociale zekerheid. Het kan zijn dat deze arts je uitnodigt voor een gesprek.
 • 4) De arts neemt een beslissing. Indien je voldoet aan de medische voorwaarden, onderzoekt de FOD sociale zekerheid of je recht hebt op een tegemoetkoming en/of andere sociale of fiscale voordelen.

Wend je tot de dienst seniorenplus wanneer je ondersteuning wenst bij het opstarten en/of indienen van een aanvraag. Zij helpen je graag verder.

Meer info

Het gratis nummer van de DG Personen met een handicap (0800 987 99) is beschikbaar op weekdagen tussen 8.30 en 12.30 uur, behalve op woensdag.

Op een zitdag kan je een maatschappelijk werker van de FOD sociale zekerheid spreken. Bekijk de website van de FOD sociale zekerheid of contacteer de dienst seniorenplus om na te gaan wanneer de volgende zitdag doorgaat.

Meer info op www.handicap.belgium.be