Naar inhoud
Gemeente Mol

Inkomensvervangende tegemoetkoming

Wat?

De inkomensvervangende tegemoetkoming is een maandelijkse toelage die je ontvangt van het ministerie van sociale voorzorg als je vanwege een handicap niet in de mogelijkheid bent om een gebruikelijk loon te verwerven. Het bedrag van de tegemoetkoming is afhankelijk van de gezinssituatie en het inkomen.

Voor wie?

Voor alle mensen met een handicap die jonger zijn dan 65 jaar en die, tengevolge van hun handicap, niet in staat zijn om - door de uitoefening van een beroep - een basisinkomen te verwerven.

Voorwaarden?

  • Minimum 21 jaar zijn.
  • Jonger zijn dan 65 jaar.
  • Je verdienvermogen is met minimum 2/3de verminderd.
  • Jouw handicap is erkend door een arts van het FOD.
  • Het gezinsinkomen valt onder een bepaald grensbedrag.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Hoe aanvragen?

Jijzelf of je vertegenwoordiger doet een aanvraag bij de dienst seniorenplus. Hiervoor moet je enkel je rijksregisternummer meebrengen.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Bij je aanvraag ontvang je enkele bundels documenten die door je zelf en door je behandelende arts moeten ingevuld worden. Na het inleveren van deze ingevulde documenten word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek in Turnhout of Lommel. De hele procedure neemt een achttal maanden in beslag.