Naar inhoud
Gemeente Mol

Hulp aan bejaarden, tegemoetkoming

Wat?

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden is een maandelijkse toelage vanuit de Vlaamse sociale bescherming die je ontvangt om een verminderde zelfredzaamheid op te vangen.

Voor wie?

Voor alle mensen met een beperking die ouder zijn dan 65 jaar en die, door hun verminderde zelfredzaamheid, bijkomende kosten hebben.

Voorwaarden?

  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je bent ouder dan 65 jaar.
  • Je bent aangesloten bij een zorgkas.
  • Je hebt extra kosten ten gevolge van verminderde zelfredzaamheid (je beschikt over een erkenning van het FOD).
  • Je inkomen ligt onder een bepaald grensbedrag.

Hoe aanvragen?

Jijzelf of je vertegenwoordiger doet een aanvraag bij de dienst seniorenplus. Hiervoor moet je enkel je rijksregisternummer en bankrekeningnummer meebrengen.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Meld je aan bij de dienst seniorenplus. Zij starten de procedure op via een elektronische  webapplicatie. Enkele vragen worden samen overlopen en elektronisch doorgestuurd. Nadien stuurt de FOD een elektronische vragenlijst naar je huisarts. Het kan zijn dat je uitgenodigd wordt voor een medisch onderzoek. De zorgkas verwerkt de gegevens en bekijkt of je recht hebt op een tegemoetkoming en/of andere sociale of fiscale voordelen.

Je kan de procedure ook zelf opstarten via de webapplicatie op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

Bekijk ook: http://www.vlaamsesocialebescherming.be/