Naar inhoud
Gemeente Mol

Hulp aan bejaarden, tegemoetkoming

Wat?

De tegemoetkoming hulp aan bejaarden is een maandelijkse toelage die je ontvangt om een verminderde zelfredzaamheid op te vangen.

Voor wie?

Voor alle mensen met een handicap die ouder zijn dan 65 jaar en die, door hun verminderde zelfredzaamheid, bijkomende kosten hebben.

Voorwaarden?

  • Ouder zijn dan 65 jaar
  • Extra kosten hebben ten gevolge van verminderde zelfredzaamheid (je beschikt over een erkenning van het FOD).
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
  • Je inkomen ligt onder een bepaald grensbedrag

Hoe aanvragen?

Jijzelf of je vertegenwoordiger doet een aanvraag bij de dienst seniorenplus. Hiervoor moet je enkel je rijksregisternummer meebrengen.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Bij je aanvraag ontvang je enkele bundels documenten die door jezelf en door je behandelende arts moeten ingevuld worden. Na het inleveren van deze ingevulde documenten word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek in Turnhout of Lommel. De hele procedure neemt een achttal maanden in beslag.