Naar inhoud
Gemeente Mol

Handicap, toelagen en premies

Wat?

Op de dienst seniorenplus kan je terecht voor heel wat aanvragen voor toelagen, premies en vrijstellingen:

  • Vrijstelling van belasting op autovoertuigen.
  • Nationale verminderingskaart gemeenschappelijk vervoer voor blinden (nationale reductiekaart voor het openbaar vervoer per trein).
  • Vermindering abonnementsgeld kabeltelevisie.
  • Vermindering en teruggave BTW voor personen met een handicap bij de aankoop van een wagen.

Voor wie?

Personen die in onze gemeente wonen en voldoen aan de voorwaarden.

Voorwaarden?

  1. Vrijstelling van de belasting op autovoertuigen: volledig blind zijn, volledig het gebruik van de bovenste ledematen hebben verloren, blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en tenminste 50 procent bedraagt, oorlogsinvalide zijn en een invaliditeitspensioen krijgen van tenminste 50 procent.
  2. Nationale verminderingskaart gemeenschappelijk vervoer voor blinden: de kaart wordt toegekend aan personen die getroffen zijn door een blijvende ongeschiktheid van minstens 90 procent wegens oogaandoening.
  3. Vermindering abonnementsgeld kabel-tv: als je getroffen bent door een blijvende invaliditeit van tenminste 80 procent, uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, ook voor burgerlijke en militaire oorlogsinvaliden met tenminste 50 procent oorlogsinvaliditeit, en voor blinden, doofstommen en personen bij wie het strottenhoofd werd weggenomen.
  4. Vermindering en teruggave BTW voor personen met een handicap bij de aankoop van een wagen: volledig blind zijn, of volledig het gebruik van de bovenste ledematen hebben verloren, of lijden aan een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en minstens 50 procent bedraagt, of oorlogsinvalide zijn.

Hoe aanvragen?

De dienst seniorenplus helpt je graag bij de aanvraag.