Naar inhoud
Gemeente Mol

Toelage voor mensen met een beperking die kunstonderwijs volgen

Wat?

Onze gemeente verleent een toelage aan personen met een beperking die kunstonderwijs volgen. De premie bedraagt 25 euro per jaar per inschrijving.

Voor wie?

Personen met een beperking die kunstonderwijs volgen.

Voorwaarden?

Je voldoet aan volgende 3 voorwaarden:

  1. Je bent gedomicilieerd in Mol.
  2. Je kan een attest voorleggen waaruit blijkt dat je een beperking hebt van minstens 66 %, uitgekeerd door het ziekenfonds of de FOD Sociale Zekerheid. Een attest van jouw kinderbijslagfonds of de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat jouw kind een verminderde zelfredzaamheid heeft van 4 punten in pijler 1 of 6 punten in het totaal komt ook in aanmerking.
  3. Je geniet het statuut verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering.

Hoe aanvragen?

Meld je bij de dienst seniorenplus ten laatste op 1 november van het jaar waarvoor de tussenkomst bedoeld is. Breng attesten mee waaruit blijkt dat je aan de voorwaarden voldoet. Breng ook je inschrijvingsbewijs van het kunstonderwijs mee.

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling?

  1. Je kan het aanvraagformulier downloaden en ingevuld bezorgen aan de dienst seniorenplus. De dienst seniorenplus helpt je graag bij het invullen van de formulieren.
  2. De dienst seniorenplus onderzoekt de aanvraag. Indien je recht hebt op deze premie, wordt deze gestort.