Naar inhoud
Gemeente Mol

Handicap, subsidie voor personen met een handicap die kunstonderwijs volgen

Wat?

Onze gemeente verleent een toelage aan mensen met een handicap die kunstonderwijs volgen. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De premie bedraagt 25 euro per jaar per inschrijving.

Voor wie?

Personen met een handicap die kunstonderwijs volgen.

Voorwaarden?

  1. je moet een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je een handicap hebt van tenminste 66 procent of een attest van tenminste 4 punten in de 1ste pijler van de nieuwe kinderbijslagregeling en
  2. je hebt de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en
  3. je bent gedomicilieerd in onze gemeente.

Hoe aanvragen?

  1. Wend je tot de dienst seniorenplus ten laatste op 1 november van het jaar waarvoor de tussenkomst bedoeld is.
  2. Breng attesten mee van de voorwaarden zoals ze hierboven beschreven staan.
  3. Breng ook je inschrijvingsbewijs van het kunstonderwijs mee.