Naar inhoud
Gemeente Mol

Gas, elektriciteit en water, bemiddeling bij afsluiten - Lokale Advies Commissie LAC

Wat?

De sociale leverancier voor elektriciteit en aardgas (Fluvius) en de watermaatschappij (Pidpa), kunnen bij problemen met de betaling van facturen het dossier van de klant voorleggen aan de Lokale Advies Commissie (LAC). De LAC is een onafhankelijke bemiddelingscommissie die samen met de klant zoekt naar een gepaste oplossing om zo afsluiten te voorkomen

Bij gebrek aan medewerking kan de LAC een beslissing tot afsluiten nemen. Je doet er dus goed aan op de uitnodiging van de LAC in te gaan. De klant kan zich tijdens de zitting van de LAC laten bijstaan of vertegenwoordigen door een vertrouwenspersoon of een erkende dienst voor schuldbemiddeling. De sociale dienst heeft die erkenning. De sociale dienst is dan ook zeer goed geplaatst om samen met de klant een haalbare oplossing voor te stellen en heeft zelfs een eigen dienst energie opgericht. Eventueel kan de sociale dienst ook financieel tussenkomen.

Voor wie?

Elke inwoner die uitgenodigd wordt op een vergadering van de Lokale Advies Commissie (LAC).

Hoe aanvragen?

Je krijgt een uitnodiging van de LAC-voorzitter. Je neemt zelf contact op met je maatschappelijk werker om je dossier te bespreken of je neemt contact op met de LAC-voorzitter voor de procedure van heraansluiting.

Kostprijs?

De sociale dienst en de dienst energie rekenen voor de bemiddeling geen kosten aan.

Meer info

Je kan de LAC-voorzitter bereiken via  lac@lacmol.be of op het nummer 014 33 15 02. De vergaderingen van de LAC gaan door in een kantoor van de sociale dienst.