Naar inhoud
Gemeente Mol

Adreswijziging, aangifte (verhuis)

Wat?

Het is wettelijk verplicht om binnen de 8 werkdagen, nadat je verhuisd bent, aangifte te doen van adreswijziging. De aangifte moet gebeuren bij de bevolkingsdienst in je (nieuwe) woonplaats.

Voorwaarden?

Je moet effectief wonen op het nieuwe adres. Je kan nog geen aangifte doen als je nog niet verhuisd bent.

Hoe aanvragen?

Online via het e-loket

Een meerderjarig gezinslid kan een adreswijziging voor het volledige gezin aangeven.

Een adreswijziging van een minderjarige wordt aangegeven door één van de ouders of voogd.

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling?

Na de aangifte controleert een wijkagent of je inderdaad op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres.

Vanaf 15 dagen na het bezoek van de wijkagent mag je langskomen bij de bevolkingsdienst (op afspraak) voor de aanpassing van het adres op de identiteitskaarten, kids-ID of vreemdelingenkaarten van het volledige gezin.


Hiervoor maak je eerst een afspraak.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart, kids-ID of vreemdelingenkaart van alle gezinsleden die verhuisd zijn
  • de pincode van alle identiteits- en vreemdelingenkaarten, voor de kids-ID ook de pukcode

Meer info

Dienst burgerzaken, 014 33 07 16, bevolkingsdienst@gemeentemol.be