Naar inhoud
Gemeente Mol

Adreswijziging, aangifte

Wat?

Het is wettelijk verplicht om binnen de 8 dagen, nadat je effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging. Deze aangifte moet gebeuren bij de bevolkingsdienst in je (nieuwe) woonplaats.

Hoe aanvragen?

 • persoonlijk aan het loket
 • via het e-formulier
 • telefonisch
 • schriftelijk met vermelding van: 
  • datum verhuis
  • nieuw adres (nieuwbouw?)
  • het aantal personen dat verhuist en hun rijksregisternummer
  • beroepen
  • de personen die nog wonen op het nieuwe adres (samenwonen en verwantschap)
  • wie is referentiepersoon
  • het tijdstip dat de wijkagent best langs komt: voormiddag, namiddag, avond
  • huurwoning of eigen woning

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Er zijn 2 mogelijkheden:

 • een mutatie: verhuis binnen de gemeente
 • een aankomst: een verhuis naar onze gemeente

De procedure is dezelfde.

Na de aangifte komt de wijkagent vaststellen of de personen die hun adres wensen te wijzigen ook effectief op het adres wonen.

Tussen 8 à 15 werkdagen na het bezoek van de wijkagent kom je naar de bevolkingsdienst om de identiteitskaarten te laten aanpassen. Vergeet de pincode(s) niet mee te brengen als je een elektronische identiteitskaart hebt! Ook het adres op het inschrijvingsbewijs van de auto(‘s) moet aangepast worden.

Wat meebregen

(1)   Bij aangifte:

 • je elektronische identiteitskaart

(2)   Na het bezoek van de wijkagent:

 • de uitnodiging die je van de wijkagent krijgt
  • (elektronische) identiteitskaarten van alle gezinsleden die verhuisd zijn (met pincode)
  • het inschrijvingsbewijs van je auto
  • voor gehuwden: het trouwboekje
  • toestemming eigenaar of kopie huurcontract
  • toelating samenwoonst
  • vonnis (eventueel i.v.m. ouderlijk gezag minderjarigen)