Naar inhoud
Gemeente Mol

Ronde Put en omgeving

Mol-Postel, K.B. 6 juli 1993

Op de grens van Postel en Retie bevindt zich het beschermde gebied van de Ronde Put, 206,20ha. Het is één van de weinige, nog ongerepte natuurgebieden in de Kempen en ornithologisch en botanisch van groot belang. De plas en de omliggende moerassen en rietvelden liggen temidden van een oud cultuurlandschap met bossen en kleinschalige landbouwpercelen, voornamelijk bestaande uit weiland.