Naar inhoud
Gemeente Mol

Buitengoor-Meergoor

Mol-Rauw, K.B. 2 juli 1982

Het ecocentrum 'De Goren' is een studie- en documentatiecentrum i.v.m. de Kempische natuur. Het vormt ook een buffer voor het natuurgebied het Buitengoor.

Het kleine natuurgebied Buitengoor werd in 1982 beschermd omwille van zijn natuurwetenschappelijke en esthetische waarde. Dit moerassig terrein, een complex van natte heide is floristisch en fytosociologisch zeer rijk en gevarieerd. Er komen een aantal soorten voor die in onze streken uiterst zeldzaam zijn en zelfs elders in West-Europa niet voorkomen. Botanisch is het Buitengoor-Meergoor dan ook het meest waardevolle van de Kempen, maar ook één van de meest kwetsbare door de recreatie in de omgeving en door de risico's voor verstoring van de waterhuishouding.