Naar inhoud
Gemeente Mol

Financiële steun, steuntarief

Wat?

Geld dat het gemeentebestuur geeft (buiten het leefloon, het minimuminkomen) om te helpen bij financiële problemen.

Vaak hebben mensen wel een inkomen, maar is dit niet toereikend genoeg om rond te komen. De vaste kosten voor huisvesting, energie en medische zorgen vragen zoveel van het beschikbare budget dat er te weinig over blijft om van te leven. Soms lukt het allemaal nog wel, maar heb je plots een onvoorziene uitgave die je niet betaald krijgt. Dikwijls zijn er ook schulden af te betalen.

Het gemeentebestuur kan dan financieel bijspringen om zo plotse of tijdelijke problemen te verhelpen (zoals een grote elektriciteitsfactuur betalen).

Voor wie?

Alle inwoners die al dan niet tijdelijk in een financieel zwakke situatie verkeren, met financiële problemen of schulden tot gevolg.

Voorwaarden?

  • Je woont in Mol. Een inschrijving in de gemeente is niet noodzakelijk.
  • Je bent bereid je financiële situatie volledig voor te stellen.
  • Aan het bekomen van financiële hulp kunnen individuele voorwaarden gekoppeld worden die je moet naleven. Het is de bedoeling dat je op termijn de draad kan oppakken zodat de financiële hulp overbodig wordt.

Hoe aanvragen?

Mondeling of schriftelijk, bij de sociale dienst.

Kostprijs?

De OCMW-raad oordeelt of er steun gegeven wordt en of deze al dan niet moet terugbetaald worden. Als de steun moet terugbetaald worden, rekenen we geen intresten aan.

Afhandeling?

  1. Je bespreekt je financiële situatie met een maatschappelijk werker. Dit gesprek is vertrouwelijk . De maatschappelijk werker en de OCMW-raadsleden zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

  2. Als je vraag een dringend karakter heeft, kan dezelfde dag nog financiële steun gegeven worden.

  3. De maatschappelijk werker maakt een sociaal verslag op met daarin je specifieke hulpvraag en/of de melding van de reeds gegeven dringende steun.

  4. De OCMW-raad neemt kennis van de bij dringendheid uitgekeerde steun of neemt een beslissing in de steunaanvraag die nog hangende was. De Raad neemt deze beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.

  5. De uitbetaling volgt zo snel mogelijk.

  6. Bij een negatieve beslissing kan je tegen die beslissing in beroep gaan.