Naar inhoud
Gemeente Mol

Sassencomplex nr. 2 met kanaalstrook tot sas nr. 1

MB 6 oktober 1999

De aanleg van het Kempens Kanaal beoogde in de eerste plaats de verbetering van de landbouw door middel van irrigatie, dit gaf aanleiding tot het ontstaan van de wateringen.

Einde 19e eeuw kreeg het kanaal ook economisch belang als transportweg. Op ons grondgebied zijn er vier sluizen om het hoogteverschil te overbruggen; in 1928 werden tussen Sas I (grens Mol - Lommel) en Sas II verbredingswerken uitgevoerd; de schutcapaciteit van het kanaal werd tegelijkertijd verhoogd door het bouwen van een grotere sluis naast de oudere.

Langs het kanaal liggen een aantal dienstwoningen en landhuizen die verbonden zijn met de bediening van de sassen of de ontginning van de wateringen.