Naar inhoud
Gemeente Mol

ROG, Markt 24-30

MB 15 mei 2000, Kadasternr.: F1087m,n,p

Oorspronkelijk stonden op deze plaats drie fraaie herenhuizen: 'de Zwaan', 'St.- Joris' en 'het Secretarishuis'. Hun geschiedenis gaat terug tot de 16de eeuw. De Zwaan was een afspanning. Einde 18de eeuw was St.-Joris een herberg waar de schepenbank haar vergaderingen hield. Het Secretarishuis droeg nooit een uithangbord maar was de 'comptoir' van vier voogdijsecretarissen: Jan Loovens, Jan Loovens jr., Otto Pieck en van Praet. De familie Loovens behoorde tot de rijkste van de voogdij. Zij telden voogdijsecretarissen, juristen en notarissen in hun familie. In 1755 werd de woning verkocht aan jonker van Praet.

In 1878 kochten de Broeders van Liefde 'de Zwaan' en 'het Secretarishuis' en openden hierin een kostschool met drie klassen en 34 leerlingen. In 1879 openden de Broeders een normaalschool met daarbij een lagere school voor de arme kinderen van de gemeente. In 1882 werden nieuwe gebouwen opgetrokken en in 1884 werd de kapel gewijd. In 1891 telde de lagere school 175 leerlingen en de kweekschool 95. In 1893 werd de school aan de Staat verkocht. Ook St.-Joris werd bijgekocht en er werd een Weldadigheidsschool in ondergebracht. De statige herenhuizen werden afgebroken en voor de hele instelling kwam de huidige gevel. Boerderij en 'prison' werden later bijgebouwd. De oprichting van de Staatsweldadigheidsschool werd geregeld door het Koninklijk Besluit van 29 januari 1894. Bij KB van 16 april 1923 kwam dan het Rijksopvoedingsgesticht tot stand.

Tijdens de oorlogsjaren, van 1943 tot midden 1945, waren de lokalen bezet door Duitse en later door Engelse militairen. Na de oorlog verbleven er een tijdlang jongere incivieken in de instelling. Na deze woelige periode werden de gebouwen opnieuw in gebruik genomen als ROG (Rijksopvoedingsgesticht).

Begin van de jaren 90 kwamen er echter een aantal lokalen vrij. In dit omvangrijke en toch wel indrukwekkende complex is momenteel de Academie voor Beeldende Kunsten en de jeugddienst ondergebracht.

Een fraai gedetailleerde voorbouw met centrale inkom en flankerende directeurswoning en aalmoezenierswoning in neo-renaissance uit 1894, met rijkelijk uitgewerkt schrijnwerk in het interieur van de directeurswoning.