Naar inhoud
Gemeente Mol

Norbertijnenabdij Postel: merkwaardige gebouwen

De laat- Romaanse kerk met Rijnlandse stijlkenmerken, werd toegewijd aan St.-Nikolaas, patroon der reizigers, en is opgetrokken in tufsteen van de Eifelstreek. Een bulle van de consacrerende bisschop verwijst naar 1190 als inwijdingsjaar.

Het kloosterpand bestaande uit vier, meermaals aangepaste vleugels rondom een begraasde binnenplaats, in oorsprong opklimmend tot ca. 1630; tijdens de Franse Revolutie werden de N.- en W.- vleugel volledig gesloopt, ze werden herbouwd in 1873 met minderwaardig materiaal zodat ze in de periode 1979-1981 opnieuw moesten herbouwd worden.

De sacristie is in kern in laatgotische stijl opgetrokken omstreeks 1631 (muuranker). Renovatie met neo-Vlaamse-renaissance-inslag in de periode 1890-1926 naar ontwerp van architect Geerts. Zij is verbonden met de kerk via de Romaanse poort, de vroegere hoofdingang van de kerk.

De kapittelzaal, in kern uit de 17e of begin 18e eeuw, herbouwd in 1908 met o.m. toevoeging van trapgevel. Het interieur van de kapittelzaal is verfraaid met 20ee eeuws houtsnijwerk met neo-renaissance-elementen van beeldhouwer G. Goethijn uit Gent: abtszetel, lezenaar, eiken lambrisering en deuromlijsting. Brandglazen van 1941 met beelden van de drie geloften en het gemeenschappelijk leven, van de hand van Jan Huet.

De refter heeft een Lodewijk XV gevel opgetrokken uit wit zandsteen. Op de geveltop zien we het wapenschild van abt van den Broeck (+1744) onder een schelpmotief. Het interieur van de refter is versierd met verfijnd rococo-stucwerk van ca. 1750, mogelijk uitgevoerd door de Italiaanse gebroeders Moretti, gerestaureerd in 1989. Bijpassend meubilair van de hand van G. Goethijn, beeldhouwer-meubelmaker uit Gent.

Prelatuur en gastenkwartier door muurankers gedateerd 1713, maar begin 20e eeuw grondig aangepast met neo-renaissance-inslag. Deze vleugel bevat de hoofdingang van het klooster. Gastenkwartier en spreekkamers op de begane grond, prelatuur en conventskapel op de bovenverdieping.

Beiaardtoren in Vlaamse renaissancestijl van 1610, eertijds ook in gebruik als uitkijktoren.In 1840 voorzien van een zonnewijzer, in brons vernieuwd in 1960. Sierlijk barokke spits met open klokkenstoel, gerestaureerd in 1988. Beiaard werd uitgebreid en grondig vernieuwd in 1988 n.a.v. het 850-jarig bestaan van de abdij.

Contactcentrum en pastorie, hedendaags gastenkwartier van 1968 met logement voor 40 personen, waar zowel individuele gasten als groepen tot bezinning kunnen komen of deelnemen aan culturele activiteiten.

Brouwerij in kern van 1611, gerestaureerd in 1969. Thans in gebruik als wasserij, parochiezaal en vergaderzaal. Bewaard gebint.

Bibliotheek met toonzaal is ondergebracht in een nieuwe bakstenen vleugel van 1956-1960 met een zware bronzen ingangspoort met wapenschilden van de abten. De rijke verzameling boeken omvat o.a. 54 wiegendrukken (1470-1500) en 143 postincunabelen (1500-1543); verder 350 banden heraldiek, een uitgebreide collectie Plantindrukken en 17e eeuwse atlassen.

Voormalige 17e eeuwse paardenstallen, sedert 1960 ingericht als gasthof ‘De Beiaard’, ingehuldigd in 1962.

Voormalige tiendschuur waar de goederen van de ‘tiendbelasting’ werden opgeslagen. In kern opklimmend tot de 17e eeuw, later ook gebruikt als schaapskooi. Verbouwd tot woning.

Pestkapellen uit de 17e en 18e eeuw werden tegen de ringmuur aangebouwd. Er werden waarschijnlijk patiënten met besmettelijke ziekten verzorgd.

De oude kaasmakerij, na W.O.II werd gestart met de ambachtelijke productie van kaas voor eigen gebruik, later voor verkoop in de eigen kaaswinkel; door de toenemende vraag werd men in 1997 genoodzaakt een nieuwe kaasmakerij te bouwen. De oude gebouwen werden heringericht als opslag- en informatieruimte.