Naar inhoud
Gemeente Mol

Norbertijnenabdij en omgeving, Mol-Postel

K.B. 31 juli 1936, K.B. 19 april 1955, K.B. 13 FEB 1997 (privé), KB 19 april 1955
sectie A: 51H, 51L, 52B,53B,54C,58K, 68G, 70D, 72M, 58K, 74A, 58K, 51H, 50B, 51B, 51H, 51L, 52B, 53B, 54C, 54D, 54E, 55S, 58K, 68G, 70D, 71G, 72K, 72L, 72M, 73P, 73S, 73V, 73W, 74A, 76E, 78D, 79C, 80E, 81C.

De abdij en haar omgeving vormen misschien wel het belangrijkste beschermde complex van onze gemeente. De abdij werd gesticht in 1140 als bijhuis van de abdij van Floreffe. Deze monniken bouwden hier een eerste gasthuis waarvan alleen de Romaanse kerk bewaard gebleven is. In 1621 werd Postel een zelfstandige abdij onder leiding van de humanist Rombaut Colibrant. In deze periode werd ook de beiaardtoren, de brouwerij en de slotmuur gebouwd. Met de Franse bezetting werden de abdijbezittingen aangeslagen en de paters verlieten Postel om pas in 1847 weer te keren. Het plein voor de abdij bleef echter eigendom van de familie de Broqueville tot in 1937. Gravin de Broqueville-d' Huart schonk het toen terug aan de kloostergemeenschap.

Het kloostercomplex is ommuurd en omgracht met constructies in diverse stijlen, gaande van de Romaanse kerk tot hedendaagse architectuur.

Meer informatie over de 'Abdij van Postel' vind je op onze deelsite toerisme, klik hier.