Naar inhoud
Gemeente Mol

Nieuwe Wezelse hoeve

Wezelhoevenweg 46, Mol-Wezel (privé), G 1323R, MB 8 juli 1996

Deze abdijhoeve werd gebouwd voor 1726 en is grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Volgens Mark Laenen, voormalig conservator Bokrijk, is dit één van de waardevolste hoevegebouwen van Vlaanderen.

De ‘Nieuwe Wezelse Hoeve’ werd opgericht als pachthoeve van de abdij van Postel, even ten N. van de Molse Nete. Ze dagtekent van voor 1725 en wordt vermeld op de Ferrariskaart van 1771 – 1777; in 1729 werd ze verhuurd aan Hendrik Geboers en in 1797 openbaar verkocht. Van de oorspronkelijke 3 constructies tellende hoeve bestaat thans enkel nog de grote schuur die vermoedelijk ca. 1873 gedeeltelijk werd verbouwd tot woning en potstal en eertijds een aanbouwsel had dat dienst deed als schaapskooi. De oorspronkelijke woning en kleine schuur werden gesloopt.

Voorheen monumentale, drie - beukige schuur in leem- en vakwerk, naderhand versteend; de houten stijlen van de oude constructie bleven bewaard en zijn thans voorzien van een bepleistering van imitatiebaksteen en –voegwerk. Huidige constructie met rood bakstenen parement op gecementeerde plint, aflijnende band van gele baksteen bovenaan, oorspronkelijk onder schilddak, thans rechts afgewolfd zadeldak met in de N.O.- hoek ‘wolfsmuil’ die toegang geeft tot de huidige schuur; het geleemde vitswerk boven de rechthoekige poorten bleef bewaard.

Indrukwekkend gebinte met kromhouten en pen - en gatverbindingen. De inwendige overgang van het schuurgedeelte naar de woning wordt gevormd door de potstal met twee tegenover elkaar liggende rechthoekige poorten onder houten latei.

Het later, vermoedelijk ca. 1873, ingebracht woongedeelte heeft een toegang in de zuidelijke kopgevel die oorspronkelijk een afgewolfd dak had, doch verbouwd werd tot puntgevel.

Dubbelhuisopstand gemarkeerd door rechthoekige muuropeningen onder houten latei; rechthoekige deur in omlijsting van gesinterde baksteen. De opkamer boven een vlak overwelfde kelder ligt in de Z.W.-hoek. Woonkamer met Vlaamse haard voorzien van open oven en komfoor.