Naar inhoud
Gemeente Mol

Overlijdensakte

Elk overlijden dat plaatsvindt in onze gemeente wordt geregistreerd op de dienst burgerlijke stand.

De overlijdensakte bevat de volgende gegevens:

  • naam,
  • voornamen,
  • geboorteplaats en geboortedatum,
  • plaats,
  • datum en uur van overlijden,
  • de burgerlijke staat,
  • de woonplaats van de overledene.

Ze bevat ook nog de gegevens van de aangever en de vermelding van de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft opgemaakt.

Voor wie?

Voor de nabestaanden van de overledene (echtgeno(o)t(e), ouders, kinderen).

Voorwaarden?

Overleden zijn in onze gemeente.

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling?

Degene die het overlijden aangeeft krijgt de nodige attesten (toelating tot begraven, uittreksels uit de overlijdensakte, toelating tot vervoer) mee. Dit is meestal de begrafenisondernemer. Deze zal de uittreksels aan de nabestaanden bezorgen. De overlijdensakte wordt doorgegeven aan de dienst burgerzaken van de woonplaats van de overledene voor verwerking in het rijksregister.