Naar inhoud
Gemeente Mol

Speelstraten

Wat?

Voetballen, steppen, krijttekenen, … op straat. Dat kan als je jouw straat omvormt tot een speelstraat!

Voor wie?

Niet alle straten kunnen tijdelijk autovrij gemaakt worden. Het gemeenbestuur stelde hiervoor een lijst op met straten die verspreid liggen over de verschillende gehuchten. Door enkel te kiezen voor korte woonstraten met weinig verkeer willen we de verkeersveiligheid bewaren. Er kunnen per kalenderjaar maximum tien speelstraten aangevraagd worden, met een maximum van twee per dag. Elke straat komt slechts eenmaal per jaar in aanmerking.

Voorwaarden?

  • Je straat gaat op woensdagnamiddag tussen 13.30 en 16.30 uur tijdelijk dicht voor het verkeer.
  • De hele breedte van je straat wordt voorbehouden voor het spelen.
  • Alleen bestuurders van motorvoertuigen die in je straat wonen of er hun garage hebben, krijgen toegang tot de speelstraat.
  • Deze toegelaten bestuurders rijden stapvoets en dubbel voorzichtig. Ze laten de doorgang vrij voor voetgangers, geven hen voorrang en stoppen indien nodig. Fietsers moeten afstappen als dat nodig is.
  • Tijdens de uren dat je straat als speelstraat wordt gebruikt, mag je er spelinfrastructuur plaatsen zoals voetbalgoaltjes, zwembadjes, kegels, … Deze mogen de doorgang van toegelaten bestuurders en ambulances, brandweerwagens en politie niet hinderen.
  • Hekken bakenen de speelstraat duidelijk af. Op de hekken hangt een doorgangsverbod met onderbordje ‘speelstraat’. Hierop staan de uren vermeld waarop de straat een speelstraat is.
  • Onze verkeersdienst heeft een lijst opgesteld waar de speelstraten wel of niet kunnen doorgaan. Klik hier om de lijst te bekijken. Zo verlies je al geen tijd om een aanvraag in te dienen voor een straat waar dit niet kan.

Hoe aanvragen?

Een speelstraat organiseren is kinderspel. Volg deze eenvoudige stappen.

1. Peters en meters

Een speelstraat kan enkel ingericht worden wanneer minimaal drie peters en/of meters (waarvan één speelstraatverantwoordelijke) in de aangevraagde straat, zich engageren voor de organisatie. Zij zijn de contactpersonen voor het gemeentebestuur en nemen verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de speelstraat.

2. Aanvraagformulier

Vul het aanvraagformulier in via de website ‘www.jeugdwerkmol.be’ of haal een formulier op bij de jeugddienst. Op dit formulier geef je duidelijk aan over welk gedeelte van de straat het gaat. Een speelstraat organiseren kan enkel op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

3. Verstuur naar de gemeente

Het aanvraagformulier opgesteld door de peters en meters, komt uiterlijk drie maanden voor de geplande datum toe bij de jeugddienst, Markt 28. Het gemeentebestuur onderzoekt het dossier en bezorgt je binnen de 14 dagen een antwoord.

4. Verzamel zoveel mogelijk handtekeningen

Daarna verzamel je de handtekeningen en volgt al dan niet de goedkeuring voor de organisatie van de speelstraat. Je moet laten zien dat de meerderheid van de bewoners achter je initiatief voor een speelstraat staat. Hiervoor verzamel je handtekeningen bij de bewoners van je straat. Minstens 75 procent van de bewoners moet akkoord gaan. Elke brievenbus in je straat telt voor één stem.

5. Goedkeuring gekregen van gemeentebestuur

Dit betekent dat je je straat mag afsluiten voor het verkeer op de datum en tijdens de uren die je hebt aangevraagd. Dit is het ideale moment voor de peters en meters om in actie te schieten. We raden je aan zo snel mogelijk de buurt te verwittigen. Het gemeentebestuur zorgt voor hekken, verkeersborden en indien je dit wenst mag je gratis een speelstraatkoffer ontlenen.

Het volledige pakket met aanvraagformulier, bewonersbevraging, de voorwaarden en procedure voor het organiseren van een speelstraat kan je hier downloaden.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

Als je goedkeuring hebt gekregen van het gemeentebestuur mag je je straat afsluiten voor het verkeer op de datum en tijdens de uren die je hebt aangevraagd. Het gemeentebestuur zorgt voor hekken, verkeersborden en indien je dit wenst mag je gratis een speelstraatkoffer ontlenen.