Naar inhoud
Gemeente Mol

Pidpa-attest bestaand gebouw

Bekijk ook:

Wat?

Als je een bestaande woning/gebouw wilt aansluiten op het waterleidingnet heb je een akkoordattest van het college van burgemeester en schepenen nodig om te bezorgen aan de nutsmaatschappij Pidpa.

De aansluiting is een aangelegenheid tussen de aanvrager en Pidpa, zonder dat het gemeentebestuur hierbij inzake financiering is betrokken.

Voor wie?

Iedereen die een wateraansluiting wil in zijn nieuwe woning of gebouw.

Voorwaarden?

  • Je moet in het bezit zijn van de vereiste stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning.
  • Je hebt een huisnummer nodig die door het gemeentebestuur is toegekend.

Hoe aanvragen?

Je vult het aanvraagformulier hier in.

Lukt dit niet? Neem dan contact op met de dienst ruimtelijke ordening.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

De dienst kijkt je aanvraag na. Als de voorwaarden in orde zijn zal de dienst ruimtelijke ordening je het attest toezenden waarin akkoord wordt gegaan met de wateraansluiting. Dit attest moet je zelf bezorgen aan de nutsmaatschappij Pidpa.

Meer info

  • Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen
  • gratis nummer 0800 90 300