Naar inhoud
Gemeente Mol

Koepelorganisaties, werkingstoelage

Wat?

Het gemeentebestuur geeft subsidies om het jeugdwerk in onze gemeente te ondersteunen. Dit wil zeggen dat de koepels een jaarlijkse basistoelage krijgen als zij voldoen aan de voorwaarden van het subsidiereglement.

Koepelorganisaties zijn een particulier jeugdwerkinitiatief met de volgende kenmerken

 • Werkwijze: Omvatten enkele jeugdbewegingen uit Mol en nabijgelegen steden en gemeenten en vormen samen een gewest of district.
 • Doelgroep: Aangesloten jeugdbewegingen bij Scouts & Gidsen nationaal of Chiro nationaal.
 • Frequentie: Minimum 10 keer per werkjaar samenkomen.
 • Aanbod: Samenkomst- en vormingsmomenten, activiteiten voor hoofdverantwoordelijken, jeugdleiders en groepen.

Voor wie?

De koepelorganisaties Scouts & Gidsen District Mol EN Chiro Gewest Zilato.

Voorwaarden?

Organisatorisch:

 • er is geen financiële bijdrage per deelnemer;
 • in het lokaal waar de activiteiten doorgaan moet er een EHBO-koffer aanwezig zijn met een uitrusting die in verhouding staat tot het aantal leden. Daarnaast moet er ook een goedgekeurd brandblusapparaat aanwezig zijn;
 • samen met de jeugddienst bekijken hoe de drempels naar de Molse jeugdbewegingen verlaagd kunnen worden;
 • minimum tweemaal per werkjaar een leidingsactiviteit organiseren;
 • minimum eenmaal per werkjaar alle hoofdverantwoordelijken van de groepen bij elkaar brengen;

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier wordt jaarlijks opgestuurd naar de verantwoordelijke of je kan het hier online indienen.

Afhandeling?

 • Stap 1
  Bezorg het aanvraagformulier aan de gemeentelijke jeugddienst voor 1 september
 • Stap 2
  Maak alle door het gemeentebestuur gevraagde inlichtingen en documenten over
 • Stap 3
  Een vertegenwoordiger van het betrokken jeugdwerkinitiatief en de jeugddienstmedewerker, overlopen voor 1 oktober samen het subsidiedossier
 • Stap 4
  De mogelijkheid bestaat om dit dossier samen op te maken met de jeugddienstmedewerker.  De inhoud staat vermeld onder artikel 4 van het betreffende reglement basistoelage. 

Alle subsidiedossiers moeten uiterlijk op 1 oktober op de gemeentelijke jeugddienst binnen zijn.  Alle aanvragen worden aan de jeugdraad ter advies voorgelegd op basis van een gemotiveerd verslag van de gemeentelijke jeugddienst, waarna dit wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.