Naar inhoud
Gemeente Mol

Promotie en bevordering lokale economie, subsidie

Wat?

Subsidie waarmee het gemeentebestuur private initiatieven die de lokale economie promoten of bevorderen, wil stimuleren. Dit moet bijdragen tot een ondernemersvriendelijk klimaat en een attractief handelscentrum. Zij kunnen tot 75 procent van de kosten terugbetaald krijgen en dit met een maximum van 5 000 euro per initiatief.

Voor wie?

Verenigingen of organisaties die een initiatief organiseren dat de lokale economie promoot of bevordert, kunnen een subsidie aanvragen.

Voorwaarden?

Enkel initiatieven die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking:

  • sterk verband houden met een imagoverbetering, herwaardering, promotie of bevordering van onze lokale economie
  • plaatsvinden op Mols grondgebied
  • het initiatief mag geen uitgesproken commercieel karakter hebben
  • er mag geen financiële vergoeding aan de burger/klant gevraagd worden
  • reeds door de gemeente betoelaagde acties of projecten komen niet in aanmerking.
  •  …

Er worden enkel subsidies verleend binnen de perken van het goedgekeurde budget.

Hoe aanvragen?

Er zijn twee manieren waarop je een aanvraag kan doen:

Aanvraagformulier

1

Opvragen aanvraagformulier bij dienst lokale economie

2

Volledig invullen van aanvraagformulier

3

Indienen aanvraagformulier uiterlijk op 15 februari naar: Gemeentebestuur Mol, dienst lokale economie, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol

WebsiteKlik hier voor het e-formulier

Afhandeling?

Fase

Wie?

Doet wat?

1

aanvrager

dient voor 15 februari aanvraag in

2

dienst lokale economie

controleert of aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld

3

dienst lokale economie

legt de aanvraag voor ter advies bij de gemeentelijke adviesraad voor lokale economie

4

adviesraad voor lokale economie

verleent advies voor 15 maart

5

college van burgemeester en schepenen

beslist of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd

6

dienst lokale economie

Antwoordt aanvrager voor 15 april

7

aanvrager

brengt de nodige documenten tot staving van de activiteit binnen, ook alle rekeningen en bewijzen van inkomsten en uitgaven van het initiatief

8

het gemeentebestuur

betaalt het toegekende deel uit van de bewezen en vaststaande kosten van het initiatief