Prijs kamer

Wat?

Eénpersoonskamer

 • Inwoner van Mol: 68,33 euro per dag
 • Geen inwoner van Mol: 72,48 euro per dag

Tweepersoonskamer voor echtparen

 • Inwoner van Mol: 118,54 euro per dag
 • Geen inwoner van Mol: 132,48 euro per dag

Bij afwezigheid door een ziekenhuisopname, vakantie,… passen we een korting toe van 10 euro vanaf de eerste volledige dag tot de laatste volledige dag van afwezigheid.

Bij een kortverblijf voorziet de mutualiteit een tegemoetkoming. Het bedrag verschilt naargelang de mutualiteit waarvan je lid bent. Breng je factuur van het kortverblijf binnen bij jouw mutualiteit voor deze tussenkomst.

Wat zit in de prijs?

 • Hygiënische en gezondheidszorgen
 • Maaltijden
 • Dieetadviezen
 • Persoonlijke kamer
 • Onderhoud van de kamer
 • Beperkt zenderaanbod, gebruik WIFI
 • Wassen van persoonlijke kleding en het beddengoed van Ten Hove
 • Ontspanningsmogelijkheden georganiseerd door onze medewerkers
 • Intern georganiseerde dienstverlening door eigen medewerkers:
  • Ergotherapie
  • Kinesitherapie op voorschrift
  • Logopedie op voorschrift
  • Pedicure en manicure basiszorg
  • Maatschappelijke begeleiding

Wat zit niet in de prijs?

  • Kosten van dokters, ziekenhuizen,…
  • Medicatiekosten
  • Mutualiteitsbijdragen
  • Droogkuis
  • Zakgeld
  • Herstellingen van kledij, naamtekenen van kledij
  • Telefoonkosten
  • Bijkomende kosten voor uitbreiding zenderpakket, interactieve TV, extra kosten internetgebruik buiten de wifi
  • Persoonlijke uitgaven

Voor wie?

Bewoners woonzorgcentrum Ten Hove

 • Definitieve opname
 • Kortverblijf

Hoe?

Je betaalt per factuur. We versturen dit maandelijks rond de 15de van de volgende maand. Je betaalt binnen 45 dagen.

Adres
Jakob Smitslaan 26 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten