Premie huishoudelijk afval (diftar)

Download aanvraagformulier

Wat?

We verlenen een premie in de vaste kost van het afvalbeleid via het Diftar-systeem voor personen met een verminderde financiële draagkracht.

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

Je ontvangt één van volgende uitkeringen: 

  • inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming vanuit de federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid
  • zorgbudget voor ouderen met een zorgnood via de zorgkas van je ziekenfonds
  • leefloon 
  • inkomensgarantie voor ouderen vanuit de federale pensioendienst

Hoe?

Kom langs met je identiteitskaart en de pincode van je identiteitskaart.

Of bezorg je documenten via:

Wat meebrengen of bezorgen?

Doe je de aanvraag in voor iemand anders? Voeg dan een bewijs toe dat jij deze aanvraag in zijn/haar plaats mag ondertekenen. Dit mag een zelfgeschreven nota zijn.

Hoe verder?

  • De consulent onderzoekt de aanvraag
  • Als je recht hebt op de premie, storten we ze rechtstreeks op de Diftar-rekening
Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten