Premie incontinentie, dialyse, stoma, sondevoeding

Download aanvraagformulier

Wat?

Premie van 75 euro ter compensatie van de verhoogde afvalfactuur.

Voor wie?

 • Personen die lijden aan chronische incontinentie
 • Dialysepatiënten die thuis behandeld worden
 • Stomapatiënten
 • Personen die afhankelijk zijn van sondevoeding

Voorwaarden?

 • Je woont thuis.
 • Je lijdt aan chronische incontinentie en
  • hebt recht op een incontinentieforfait van je ziekenfonds
  • bent ouder dan 5 jaar
 • Je bent een dialysepatiënt, stomapatiënt of afhankelijk van sondevoeding en hebt hiervan een doktersattest
 • Vanaf het 2e aanvraagjaar moet je minstens 100 kilo restafval meegegeven hebben

Hoe?

Bezorg volgende gegevens bij jouw aanvraag:

 •  Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier. Download het hier.
 •  Beslissingsbrief, betaalbewijs of doktersattest waarmee je bewijst dat je aan één van bovenstaande voorwaarden voldoet.

Doe je de aanvraag in voor iemand anders? Voeg dan een bewijs toe dat jij deze aanvraag in zijn/haar plaats mag ondertekenen. Dit mag een zelfgeschreven nota zijn.

Bezorg alle documenten via:

 • de witte brievenbus aan de ingang van het Sociaal huis, Jakob Smitslaan 24
Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten Nationale Feestdag
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur