Politieverordening op het plaatsen van terrassen, koopwaren en voorwerpen op het openbaar domein