Politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging