Politiereglement gemeentelijke zandput Rauw en oeverzone

Datum besluit maandag 27 juni 1994 Datum zitting maandag 27 juni 1994