Zorgverstrekkerskaart

Vraag je kaart online aan

Wat?

Zorgverstrekkers (huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, …) krijgen één uur gratis parkeertijd met een digitale zorgverstrekkerskaart als ze tijdens hun werk parkeren in betalende parkeerzones in het Centrum.

Voorwaarden?

Prijs?

Gratis

Hoe?

Vraag je kaart online aan

Voeg een bewijs toe dat je een zorgverstrekker bent. Bijvoorbeeld: een attest van je werkgever, het RIZIV-attest of het attest van de Orde van Geneesheren.

Adres
P.J. Brepolsplein 20 , 2300 Turnhout
Tel.
Website