Parkeerkaart voor personen met een beperking

Dien je aanvraag online in

Wat?

De parkeerkaart voor personen met een handicap geeft je, als chauffeur en als passagier, in België het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen er recht op hebben.

In onze gemeente moeten eigenaars van een parkeerkaart voor personen met een beperking nergens betalen. Ook een parkeerschijf leggen is niet nodig. Je mag dus langer blijven staan dan de voorziene maximumtijd van twee uur. De speciale kaart moet wel altijd zichtbaar achter je voorruit liggen.

Enkel op parkeerstroken waar je maximum een kwartier mag staan (station, spoedgevallen ziekenhuis, ...), geldt dezelfde beperkte parkeerduur voor mensen met een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap.

We houden altijd een aantal plaatsen vrij voor houders van een geldige parkeerkaart voor personen met een handicap. Deze plaatsen zijn zo centraal mogelijk ingepast. Voor mensen zonder speciale parkeerkaart is het verboden om op deze plaatsen te parkeren.

Meer info over de parkeerplaatsen en de tarieven in het centrum vind je in de infografiek.

Voor wie?

Onze inwoners

Voorwaarden?

  • De kaart is persoonlijk: niemand mag de kaart gebruiken als jij zelf niet aanwezig bent.
  • Leg de kaart vooraan in het voertuig op het dashboard zodat het symbool van de rolstoel en het unieke kaartnummer goed zichtbaar zijn.
  • Het is niet mogelijk om meerdere parkeerkaarten aan te vragen voor dezelfde persoon. Als je soms in een andere auto (mee)rijdt, neem je je parkeerkaart mee in het voertuig dat je op dat moment gebruikt.

Je hebt recht op een parkeerkaart als je voldoet aan één van deze voorwaarden:

  • je kreeg minstens 12 punten in de evaluatie van de vermindering van je ‘zelfredzaamheid’ (als je ouder dan 18 bent). Dit is de mate waarin je handicap je belemmert in dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…
  • je kreeg minstens 2 punten gegeven op het onderdeel ‘verplaatsingen’ (ook voor kinderen). Dit wil zeggen dat je door je handicap grote moeilijkheden hebt om je te verplaatsen of dat je je onmogelijk kan verplaatsen zonder hulp van iemand anders of zonder hulpmiddelen;
  • je hebt een blijvende invaliditeit van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen;
  • je bent volledig verlamd aan beide armen of beide armen werden geamputeerd;
  • je hebt toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst staat. Scooters en driewielers komen niet in aanmerking;
  • je hebt een erkenning van 80% of meer in het oude (intussen opgeheven) stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de bijkomende kinderbijslag;
  • je bent oorlogsinvalide (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer.

Hoe?

Dien je aanvraag online in

Heb je hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? Het welzijnsonthaal helpt je graag bij de aanvraag.

Hoe verder?

De FOD sociale zekerheid bekijkt of je recht hebt op een parkeerkaart en sturen je de beslissen.

Waar?

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Afspraak: 13.30 tot 16 uur
Morgen
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 13.30 tot 16 uur