Overwelven baangrachten

Wat?

Baangrachten langs buurtwegen of gemeentewegen overwelven of inbuizen laten we niet toe. We wijken hier alleen vanaf om een noodzakelijke toegang te verlenen tot de aanpalende eigendommen.

Overwelven of inbuizen staan we alleen toe met een voorafgaandelijke schriftelijke stedenbouwkundige vergunning. Per kadastraal perceel (bebouwd of onbebouwd) staan we een overwelving toe met een maximale breedte van 5 meter.

Voor wie?

Iedereen

Voorwaarden?

Je bekijkt de voorwaarden in de verordening.

Prijs?

De kostprijs vind je in het belastingreglement op het behandelen en digitaliseren van omgevingsvergunninsaanvragen.

Hoe?

Voor het overwelven/inbuizen van een gracht is de medewerking van een architect niet verplicht.

Je kan jouw aanvraag digitaal of op papier indienen.

  1. Aanvragen op papier bezorg je per aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de diensten ruimtelijke ordening of milieu. We raden dit af. Dossiers die bij ons ingediend worden op papier, worden achteraf door ons gedigitaliseerd. We rekenen hiervoor een bijkomende kost aan van 125 euro.

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, vul je altijd een aanvraagformulier in met bijhorend addendum

Een volledige inhoudelijke omschrijving van de dossierstukken (bijvoorbeeld: wat moet er allemaal op een inplantingsplan staan, welke schaal,...) staat in het normenboek.

Hoe verder?

Je dossier doorloopt de volgende stappen:

  1. We onderzoeken of je aanvraag de nodige documenten en plannen bevat.
  2. We winnen interne en externe adviezen in en organiseren mogelijk een openbaar onderzoek.
  3. Rekening houdend met deze adviezen, formuleren we een advies.
  4. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt het advies en geeft een vergunning/weigering af.
  5. We sturen een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen.
  6. We sturen je de omgevingsvergunning/weigering.
  7. Deze beslissing hang je binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken gedurende 30 dagen.
  8. 35 dagen na uithanging mag je met de bouwwerken starten (tenzij er een beroep werd ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen).

Reglement?

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten