Opname

Contacteer ons

Wat?

In ons woonzorgcentrum staan de wensen en noden van onze bewoners op de eerste plaats. Daarom is een verkennend gesprek met onze opnameverantwoordelijke een eerste stap wanneer je interesse hebt om in ons woonzorgcentrum te wonen.

Tijdens dit gesprek kijken we waar je nood aan hebt om comfortabel te leven en wonen. Blijkt het woonzorgcentrum de beste oplossing, dan bepalen we op basis van jouw persoonlijke informatie wat we je kunnen bieden. 

Voor wie?

Voor alle 65-plussers van onze gemeente

Voorwaarden?

We richten ons op zwaar zorgbehoevende inwoners.

Prijs?

Bekijk hier de prijs per dag en per kamer

Hoe?

Contacteer ons

Hoe verder?

 • Verkennend gesprek met onze opnameverantwoordelijke
 • Opmaak persoonlijk dossier
 • Bespreking van je dossier op het opnamecomité
  • Het opnamecomité bestaat uit onze opnameverantwoordelijke, onze adviserend geneesheer, één van onze ergotherapeuten en ons hoofd zorg.
 • Plaats op de wachtlijst en toekennen afdeling
  • De mate waarin je zorgbehoevend bent, bepaalt je plaats op de wachtlijst. Als je die wachttijd niet meer kan overbruggen in je thuissituatie, bekijken we samen met jou naar mogelijke oplossingen. Een opname in een ander woonzorgcentrum of bijkomende hulp aan huis behoren tot de mogelijkheden. 
  • Elke afdeling heeft zijn eigen klemtoon op vlak van noden van onze bewoners. Op basis van de beslissing van het opnamecomité kom je op de wachtlijst van een bepaalde afdeling.
 • Je ontvangt een beslissingsbrief met verdere informatie na de beslissing van het opnamecomité .
Adres
Jakob Smitslaan 26 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur