Opleiding gemachtigd opzichter

Wat?

Het team verkeer van de politiezone Balen-Dessel-Mol organiseert opleidingen voor gemachtigd opzichter in het verkeerseducatief centrum.

De gemachtigd opzichter:

  • kan het verkeer stilleggen om deze groepen te laten oversteken, doch een GO mag geen verkeer stilleggen aan verkeerslichten. Hij/zij moet de voetgangerslichten in acht nemen. Een GO staat niet boven de lichten.
  • kan hen ook verbieden om over te steken, zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal zijn;
  • mag 'aanwijzingen' geven, suggesties om iets te doen of niet te doen. Deze aanwijzingen moeten in overeenstemming zijn met de geldende verkeertekens en hebben nooit de waarde of bindende kracht van een bevel;
  • kunnen geen proces-verbaal opstellen of identiteitscontroles uitvoeren;
  • kan een overtreding aangeven bij de politie of formeel klacht indienen.

Voor wie?

Ouders, leerkrachten of andere personen (vanaf 18 jaar) die geĆÆnteresseerd zijn.

Prijs?

Gratis

Hoe?

Stuur een mail naar pz.balendesselmol.verkeer@police.belgium.eu of neem contact op met het team verkeer via 014 33 37 41.

Adres
Molderdijk 27 A , 2400 Mol
Tel.