Openbaarheid

Vraag online aan

Wat?

Iedereen heeft het recht een bestuursdocument zoals een reglement, beslissing van de gemeenteraad, agendapunt van het college van burgemeester en schepenen,…  in te kijken, er uitleg over te vragen of er een afschrift van te krijgen. Het bestuursdocument moet wel definitief klaar zijn.

Voorwaarden?

In principe komen alle bestuursdocumenten die af zijn in aanmerking voor openbaarmaking. De wetgeving voorziet hierop een aantal uitzonderingen:

  • registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters en strafregister;
  • dossiers over personen en personeel;

De inzage van een dossier kan geweigerd worden voor een grondige reden, bijvoorbeeld:

  • de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingswerk)
  • de vraag werd te vaag geformuleerd
  • door wettelijke beperkingen

Hoe?

Hoe verder?

  • Secretariaat registreert het verzoek en maakt dit over aan de dienst.
  • De dienst onderzoekt de aanvraag en handelt het verder af.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten