Openbaar groen

Meld je opmerking over het groenonderhoud

Wat?

Onze groendienst onderhoudt parken, perken, laanbomen, wegbermen, begraafplaatsen en sportvelden. We werken voor tal van plaatsen samen met externe groenfirma’s.

Als er iets schort aan het onderhoud (bijvoorbeeld slechte zichtbaarheid door afhangende takken) of je hebt een opmerking over het groenonderhoud, mag je dit steeds melden.

Laanbomen

De inplantingsplaats van opritten, terrassen, bouwwerken,… moet steeds zo gebeuren dat de laanbomen maximaal kunnen behouden blijven.

Wanneer door nalatigheid of onvoorzichtigheid een laanboom beschadigd raakt, staat dit gelijk met het onwettelijk vellen of rooien ervan. Bij het uitvoeren van bouwwerken vraagt het gemeentebestuur dan ook om de bomen niet te beschadigen.

Bladkorven

Maaien

De graspleinen worden 10 keer per jaar gemaaid. Zo kunnen klaver en andere bloemen in bloei komen. Dit is goed voor de bijen en de vlinders. Ook vinden veel ongewervelde dierenschuilplaatsen in het iets hogere gras.

Op bepaalde zones wordt het gras maar 2 keer per jaar gemaaid om nog meer bloemen tot bloei te laten komen.

Bloemen

Jaarlijks plant onze groendienst enkele perken aan of vernieuwt ze. We kiezen voor bij- en vlindervriendelijke planten. Ook proberen we de bloeiperiode van de planten in de perken zo lang als mogelijk te spreiden. Zo bieden we steeds voldoende nectar aan en het is ook nog eens mooi.

Speelpleintjes

Bij het aanleggen van nieuwe speelpleintjes of het opwaarderen van bestaande speelpleintjes kiezen we voor natuurlijke speelmaterialen. Door deze keuze zijn spel en beleving optimaal. Ook gaan deze materialen goed op in de groene omgeving.

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur