Naar inhoud
Gemeente Mol

Dienst onthaalouders Landelijke Kinderopvang

Wij organiseren opvang van kinderen bij onthaalouders thuis:

    • Dagopvang van kinderen van 0 tot 3 jaar
    • Buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen tot en met het 6e leerjaar

Een onthaalouder kan maximaal 4 kinderen voltijds opvangen. Er mogen nooit meer dan 8 kinderen tegelijk aanwezig zijn. Zo kan elk kind rekenen op voldoende persoonlijke aandacht en verzorging.

De onthaalouder ontvangt per dag en per kind een vaste onkostenvergoeding. Deze is niet belastbaar. Zij/hij krijgt het sociaal statuut van onthaalouder. Dit betekent dat zij/hij recht heeft op een uitkering bij ziekte, onverwachte afwezigheid van een kindje, ...

De ouders betalen een financiële bijdrage volgens hun inkomen. De opvangkosten zijn gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.

Zoek je opvang of overweeg je onthaalouder te worden? Contacteer de Dienst Onthaalouders Mol
Tel.: 070 24 60 41
Secretariaat: Dillenbossen 3/3
Email: LKOmol@LandelijkeKinderopvang.be
www.landelijkekinderopvang.be