Ontgraving

Download hier het aanvraagformulier

Wat?

Je kan een opgraving aanvragen van een overleden familielid om die een andere rustplaats te geven.

Voor wie?

Voor iedereen

Voorwaarden?

Dit is enkel mogelijk op bevel van de burgemeester of met een schriftelijke toelating van de burgemeester.

Prijs?

  • 222,60 euro voor een ontgraving van een urne uit columbarium of urnenveld
  • 778,90 euro voor een ontgraving van een gewoon graf

Hoe?

Je vult het aanvraagformulier in en mailt het naar of brengt het binnen bij de dienst begraafplaatsen.

Hoe verder?

  • De dienst begraafplaatsen controleert de aanvraag en formuleert een advies.
  • De burgemeester beslist in een burgemeesterbesluit of hij de ontgraving toelaat.
  • De dienst begraafplaatsen brengt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van deze beslissing.
  • De begrafenisondernemer, die werd aangesteld door de aanvrager, brengt alle documenten in orde en brengt de dienst begraafplaatsen op de hoogte van dag en uur van ontgraving.
  • De uitvoeringsdienst houdt toezicht tijdens de ontgraving die de begrafenisondernemer uitvoert.

Reglement?

Waar?

Een ontgraving is mogelijk op alle Molse begraafplaatsen

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 19 uur