Naar inhoud
Gemeente Mol

Ondersteuning schoolteams en schoolbeleid

Schooldirecties en schoolteams zijn in beslag genomen door het dagelijkse schoolgebeuren en door de problemen die zich daarbij voordoen. Scholen van verschillende netten kampen lokaal vaak met dezelfde problemen, ze hebben dezelfde vragen. Uitwisseling van ervaring, overleg en vorming interesseert hen wel, maar ze komen er niet toe om dit zelf te organiseren. Het lokaal bestuur kan helpen door verschillende thema’s netoverschrijdend te bekijken en er gezamenlijk acties rond te ondernemen.